Norwegian-Dutch translation of fare opp

Translation of the word fare opp from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fare opp in Dutch

fare opp
personverb opspringen
Similar words

 
 

More examples
1.Når man leser slikt, burde man jo fare opp fra sin redaktørstol og rope på Annæus Schjødt. for dette går over alle grenser !
2.Det er viktig å holde hodet kaldt og ikke fare opp overfor enhver provokasjon, sier kursleder i selvforsvar for innvandrere, Khawar Saeed.
3.Det var litt av dette med å fare opp som en løve og ned som en skinnfell, og det er et farlig eksperiment overfor en så formidabel motstander som SovjetUnionen er i slike saker.
Your last searches