Norwegian-Dutch translation of flytte

Translation of the word flytte from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flytte in Dutch

flytte
hjemverb verhuizen
  biologiverb migreren
  rørelseverb bewegen, verplaatsen, verzetten, verschuiven
Synonyms for flytte
Derived terms of flytte
More examples
1.For et parti som tradisjonelt har vært regnet som å høre hjemme på den ikkesosialistiske siden av norsk politikk, kan det koste stemmer å flytte over på den andre siden.
2.Hotell Gjennomtrekk" skal flytte.
3.Ville ikke europeerne og andre i hele verden flytte til Amerika hvis jeg ga ordre om det ?
4.Vårens vakreste eventyr" - sett fra artikkelforfatterens synspunkt - fant sted i Roma i slutten av mai. Da ble Forum Romanum invadert av en stor kran hvis oppgave det var å flytte en rekke store marmorfragmenter fra podiet til et av Forums landemerker, Castor og Polluxtemplet.
5.(For ordens skyld - jeg mener ikke at han bør flytte.
6.(Han er en lystig mann.) - Du må nok flytte deg, for jeg skal mure opp en vegg akkurat der som du sitter.
7.Justisen" må vike for Regjeringskvartalets fjerde byggetrinn, og problemet er at vi hverken vet når vi må flytte eller hvor vi skal flytte hen, sier" Justisen"s eier gjennom mange år, Egil Anonsen.
8.Alt er blitt sørgelig forsinket av forskjellige grunner, men vi skal greide det, mener Johannessen, som er ung (34) og energisk og håndplukket til arbeidet med å flytte sjømannskirken i New York efter å ha gjort en glimrende innsats som sjømannsprest i Singapore i 3 1 / 2 år og forestått utbygninger der.
9.At forskerne ikke vil flytte er beklagelig, understreker statsråden, men såvidt hun kjenner til, er det ikke på tale med nye utspill i forhandlingene om vilkårene for de ansatte når det gjelder selve flyttingen til Trondheim.
10.Boligbyggingen er i ferd med å flytte tilbake til byen, sier Ole Løken.
11.Bærum har mange unge som satser på utdannelse, og av naturlige grunner må mange flytte, sier han.
12.Da mener vi i Verdens Villmarksfond at man på nytt må vurdere å flytte sauene tilstrekkelig langt vekk til nye beiteområder.
13.De bedrifter som har en positiv innstilling til å flytte aktiviteter til Indonesia, har en mulighet til å nå et enormt interessant marked, sier Terje Groth til Aftenposten.
14.De unge trives ikke, og alle ønsker å flytte ?
15.Den sikreste måte å avfolke kysten på er å få kvinnene til å flytte til byen for å søke arbeide.
16.Dere kan flytte fjell, sa den amerikanske innlederen Linda Eberth på voldtektstribunalet som ble avsluttet i Oslo i går kveld med fakkeltog gjennom sentrumsgater.
17.Dessverre må også en privatdrevet korttidsbarnehave som har holdt til i juniorklubbens lokaler om formiddagen, flytte ut.
18.Det blir for dyrt å flytte til nye lokaler.
19.Det er 18 år siden VBS måtte flytte fra sin gamle bane på Rykkinn.
20.Det er bra for skuespillere å flytte litt på seg, vi har godt av å møte nye medskuespillere og nye instruktører, mener hun.
21.Det er ennå ikke bestemt hvem som skal flytte inn, men" kampen" er i gang, sier arkitekt Bjarne Howlid i Statens bygge og eiendomsdirektorat.
22.Det er feilaktige prognoser som ligger til grunn for den offensiv enkelte politikere nå gjør for å flytte grensen mot Marka, ble det uttalt på møtet mellom politikere og bydelen.
23.Det er først når disse to løsningene ikke lar seg gjennomføre at det er aktuelt å flytte mennesker til tredjeland andre steder på kloden, sier direktør James N. Purcell ved Flyktningekontoret i det amerikanske utenriksdepartement til Aftenposten.
24.Det er ikke så lett å gå rundt med myndig mine bestandig, men skogsfolket er stort sett flinke til å flytte seg når vi ber om det.
25.Det er nødvendig å flytte vektstangen til det forebyggende helsearbeide, sier politikerne.
26.Det er så vanskelig å flytte på, og tilsvarende håpløst å få nye arbeidsplasser at avdelingslederne tviholder på stillingene.
27.Det gjelder samme regler for Knudsen som for andre som ikke retter seg efter pålegg om å flytte fra et husvære.
28.Det går aldri upåvirket hen å flytte på seg.
29.Det interessante er, sier Anne, at jo lenger man har levd i skogen, jo mindre fristende blir det å flytte ned til byen.
30.Det stemmer at det har vært bestemt at Fiskeforskningen skulle flytte i 20 år nå, helt siden direktoratet ble opprettet i 1964, og lagt til Trondheim, forteller Hansen, og alle ansatte her har ved nyansettelse også skrevet under på dette.
Similar words

 
 

flytte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) flytteflyttendeflyttet
Indikative
1. Present
jegflytter
duflytter
hanflytter
viflytter
dereflytter
deflytter
8. Perfect
jeghar flyttet
duhar flyttet
hanhar flyttet
vihar flyttet
derehar flyttet
dehar flyttet
2. Imperfect
jegflyttet
duflyttet
hanflyttet
viflyttet
dereflyttet
deflyttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde flyttet
duhadde flyttet
hanhadde flyttet
vihadde flyttet
derehadde flyttet
dehadde flyttet
4a. Future
jegvil/skal flytte
duvil/skal flytte
hanvil/skal flytte
vivil/skal flytte
derevil/skal flytte
devil/skal flytte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha flyttet
duvil/skal ha flyttet
hanvil/skal ha flyttet
vivil/skal ha flyttet
derevil/skal ha flyttet
devil/skal ha flyttet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle flytte
duville/skulle flytte
hanville/skulle flytte
viville/skulle flytte
dereville/skulle flytte
deville/skulle flytte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha flyttet
duville/skulle ha flyttet
hanville/skulle ha flyttet
viville/skulle ha flyttet
dereville/skulle ha flyttet
deville/skulle ha flyttet
Imperative
Affirmative
duflytt
viLa oss flytte
dereflytt
Negative
duikke flytt! (flytt ikke)
dereikke flytt! (flytt ikke)
Your last searches