Norwegian-Dutch translation of forsikre seg om

Translation of the word forsikre seg om from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsikre seg om in Dutch

forsikre seg om
forvisse seg omverb zich vergewissen, zich verzekeren
Synonyms for forsikre seg om
Similar words

 
 

More examples
1.Til det har vi bare å si at man først må forsikre seg om at det finnes ulv på Ringsakerfjellet.
2.Da jeg ble tatt igjen på den siste sløyfen, hadde jeg mer enn nok med å henge på Brit (Volden) og Ellen Sofie (Olsvik) inn, sa sesongens oener på damesiden, som på siste post holdt" vareopptelling" for å forsikre seg om at sammenlagtseieren var klar.
3.Den enkleste måten å forsikre seg om at propelleren fikseres riktig er å sette et merke på akslingen.
4.Dersom hun leser det veiledningsstoff som departementet har gitt om formålsbestemmelsen, vil hun kunne forsikre seg om at det i barnehavene ikke skal foregå noen religiøse overgrep - hverken overfor norske barn eller innvandrerbarn.
5.Det er som de vil forsikre seg om at du respekterer jobben de gjør.
6.Det femte punkt gjelder kontroll og inspeksjonsmuligheten, det vil si andre staters adgang til ved selvsyn å forsikre seg om at alt skjer efter de oppgitte planer.
7.Det var igår allmannamøte ombord fordi kapteinen ville forsikre seg om at mannskapet ønsket å gå til Kharg.
8.Døren var låst og kvinnen ropte navnet til sønnen for å forsikre seg om at det var ham.
9.Enhver inviteres til å ta med kortet til nærmeste lesemaskin, for å kunne forsikre seg om at magnetstripen ikke inneholder noe skummelt, bare navn og nummer.
10.For på den måten å forsikre seg om at maten ikke går til de andre i familien, men til barna.
11.Forbrukerne bør forsikre seg om at det står på emballasjen at lyspæren de kjøper varer gjennomsnittlig 2500 timer, og at den er merket med Nemkos godkjennelsesmerke - en N.
12.I begge tilfeller tok departementet kontakt med de involverte sendeselskaper for å forsikre seg om at gjentagelser ikke ville finne sted.
13.Igjen så kelneren på Turi, som for å forsikre seg om at han kunne stole på henne.
14.Imidlertid ville leverandøren, Elektrisk Bureau,forsikre seg om at det virket perfekt.
15.Kina er innstilt på å satse stort på kjernekraft, men problemet med å kjøpe reaktorer og annet utstyr utenfra er at andre land krever inspeksjon for å forsikre seg om at det kjernefysiske avfallet ikke brukes i ikkefredelig hensikt, det vil si til fremstilling av kjernefysiske våpen.
16.Men hans poeng var at et særegent trekk ved norsk kristenliv er at enkelte institusjoner later til å ha større behov enn andre for å forsikre seg om at elevene og de ansatte tilhører den rette tro innenfor statskirken.
17.Men i Direktoratet er det en samstemmig oppfatning at med de kunnskaper som kreves til viltet i dag, og for å forsikre seg om at jakten blir drevet på en human og våpensikker måte, er opplegget et minimum av hva som bør kreves av førstegangsjegere i dag.
18.Men med regelmessige besøk i disse institusjoner som kan stå som eksempler på det beste i norsk kulturliv - vil finansministeren ved selvsyn kunne forsikre seg om at de summer som han tross alt har gått med på å bevilge, blir vel anvendt.
19.Oberst Lund vil mandag forsikre seg om at også bataljonsjefen har bilagt saken.
20.Og Høyres Hans E. Strand gikk mer direkte ut ved å påpeke at Misjonshøyskolen burde ha anledning til å forsikre seg om at elever som søkte om opptagelse også hadde en kristen innstilling.
21.President Assads besøk i Moskva kom åpenbart istand på syrisk initiativ og i et forsøk på å forsikre seg om Sovjets fortsatte støtte.
22.På møtet ønsker de forretningsdrivende å forsikre seg om at Høyre er klar over konsekvensene av et slikt vedtak.
23.Saken skal være utsatt fordi USA vil forsikre seg om at hjelpen ikke går til et dAubuissonregime.
24.Sivilforsvaret oppfordret befolkningen til å forsikre seg om at tilfluktsrommene som ble bygget efter USAs invasjon i Grenada ifjor, er klare til bruk.
25.Vitnet fortalte at det var en henvendelse fra en annen nabo som gjorde at hun fant frem kikkerten for å forsikre seg om at det var Bakke som gikk frem og tilbake ved fyllingen.
26.Allerede tirsdag var politifolk, sikkerhetsvakter og hotellbetjening i de 12 byene, og også andre steder, i gang med nøye undersøkelser av hotellrom for å forsikre seg om at det ikke allerede er plasert andre bomber enn den som ble oppdaget og uskadeliggjort på Hotel Rubens i London søndag eftermiddag.
27.Andre medlemmer av familien sier at Bonner kan ha utsatt reisen til vest for å forsikre seg om at hennes mann Andrej Sakharov får skikkelig behandling mens hun selv oppholder seg i utlandet.
28.Bedriften skal videre ta stikkprøver for å forsikre seg om at det ikke finnes flere nedgravde fat med filtersyre på Sellebakk.
29.Bob Geldof har selv besøkt Etiopia for å forsikre seg om at hjelpen fra" Band Aid"platen virkelig kommer frem til de nødstedte, og han kviet seg ikke for å fortelle etiopiske myndigheter hva han mente om deres prioritering, borgerkrig fremfor tørkehjelp.
30.Brannvesenets røydykkere sjekket leilighetene for å forsikre seg om at alle var kommet ut.
Your last searches