Norwegian-Dutch translation of forvisse seg om

Translation of the word forvisse seg om from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvisse seg om in Dutch

forvisse seg om
forsikre seg omverb zich vergewissen, zich verzekeren
Synonyms for forvisse seg om

 
 

More examples
1.Eier av båten eller den som har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som skal bruke båten er fylt 16 år og at vedkommende har nødvendig fedighet eller er fritatt for bestemmelsen om aldersgrense.
2.Et skrog som er mest mulig ferdig, samtidig som han eller hun må forvisse seg om at det er mulig å få skikkelige tegninger og byggeveiledning.
3.Hvis ledende personer i våre samarbeidspartier ikke vil forvisse seg om hva en kollega i Høyre har sagt før man gyver løs, blir det umulig å trekke lasset sammen, uttaler Norvik til Aftenposten.
4.Hvis ledende personer i våre samarbeidspartier ikke vil forvisse seg om hva en kollega i Høyre har sagt før man gyver løs, blir det umulig å trekke lasset sammen.
5.Men en lege må få chansen til å forvisse seg om løperens tilstand.
6.Alt tyder på at de var klar over at hun var død eller døende - men allikevel knuser de kontakten til telefonen for å forvisse seg om at Samson ikke kunne skjøte den allerede avkuttede telefonledningen og tilkalle hjelp.
7.Datatilsynet rår imidlertid spørreren til å forvisse seg om polititjenestemannens legitimasjon, og om at eventuelle beslag også kan omfatte registre som foretaket oppebevarer for sine oppdragsgivere.
8.Den som vil forvisse seg om det, skal legge kursen til vårt nordligste fylke.
9.Det vil nå bli enklere regler for salg av fiskekort, idet departementet kan dispensere fra bestemmelser om at den som selger kort skal forvisse seg om at kjøperen har betalt fisketrygdavgift, skriver Lillehammer Tilskuer.
10.Det vil være som å be folk selv finne veien hjem fra ville vidda, uten først å forvisse seg om at de har kart og kompass, og kan orientering.
11.Han ville personlig forvisse seg om at man tok alle de fornødne skritt for å få saken oppklart.
12.Hensikten med møtet skal være å forvisse seg om at Sakharov er frisk og i live, slik det offisielle telegrambyrået Tass meldte mandag.
13.Hun hadde imidlertid plikt til å forvisse seg om at forholdet var iorden, og hun har ikke engang spurt om han hadde drukket, uttaler retten.
14.I løpet av helgen ventes over 10 000 personer, som vil forvisse seg om at Sørlandet fortsatt kan bygge trebåter.
15.I mellomtiden hadde Stanstedtollerne ringt det britiske utenriksdepartementet, slik forskriftene krever, for å forvisse seg om at det ikke var tungtveiende politiske grunner for ikke å åpne pakkkassene.
16.Inspeksjon efter invitasjon gjør det mulig for den mistenkte part selv å ta initiativ til å fjerne mistanker ved å invitere motparten til å forvisse seg om at mistanken er uberettiget.
17.Man vil forvisse seg om at det er de riktige kort den spionsiktede byråsjefen legger på bordet.
18.Og det kom forleggere fra den store verden bortenfor Theatercafeen for å forvisse seg om når boken ble ferdig, ferdig, ferdig...
19.Spørsmålet gjelder altså fortsatt hvordan departementet skal kunne forvisse seg om at romavlytting virkelig har ført til større avsløring av narkotikaforbrytelser enn om et slikt efterforskningsskritt ikke var blitt brukt.
20.Så sent som like før jul var både Myhrvold og Jan Gulbrandsen i Sarajevo for å forvisse seg om at alle praktiske detaljer var i orden.
21.Vedkommende skal så vidt mulig forvisse seg om at erklæringen svarer til utlendingens virkelige mening.
22.Veibommene skal i utgangspunktet være åpne og ubetjente, og bare senkes når en kontrollør betjener bommen for å forvisse seg om at trafikantene har betalt avgift.
23.Den som gir opplysninger skal i slike tilfeller forvisse seg om at forskeren har innhentet dispensasjon fra Helsedirektoratet eller direkte samtykke fra pasienten.
24.De norske myndighetene ønsker å forvisse seg om at barnet virkelig er frigitt for adopsjon av de rette myndigheter i barnets hjemland.
25.Det kunne man forvisse seg om ved å følge nyttårskveldens store underholdningsprogram - seks samfulle timer - i kinesisk fjernsyn.
26.Det vil enhver kunne forvisse seg om ved ganske enkelt å lese avisen, sa sjefredaktør Egil Sundar.
27.En byggherre bør sørge for å få fullstendige spesifikasjoner, en fullstendig ansvarsfordeling, og forvisse seg om at økonomien er i orden.
28.En eventuell lovendring ville pålegge alle plikten til å forvisse seg om at seksuell kontakt skjer frivillig fra partnerens side.
29.Enhver bilist vil kunne forvisse seg om at lyssystemene er satt opp sånn omtrent på måfå, det er få steder det er bølger og ingen har for alvor vurdert å slippe trafikken rundt til høyre" mot rødt lys" slik det gjøres i bortimot alle siviliserte land og en rekke av de mer tilbakestående også.
30.Kokken som koker suppe, rører godt om og tar bitte lite grann på en teskje for å forvisse seg om at den er passe salt eller søt.
Your last searches