Norwegian-Dutch translation of fremre

Translation of the word fremre from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fremre in Dutch

fremre
generelladjective voorste, voor-
Derived terms of fremre
Similar words

 
 

More examples
1.Nå skulle det jo være innlysende at om våpnene fjernes fra de fremre områder, går de også ut av" organisasjonsstrukturen" til de styrker som befinne seg der.
2.Nå skulle det jo være innlysende at om våpnene fjernes fra de fremre områder, går de også ut av" organisasjonsstrukturen" til de styrker som befinner seg der.
3.Målet denne sesongen er å hevde seg helt i toppen i enkelte renn og ellers ligge i den fremre gruppen.
4.Bare fremre halvdel av flyet ble liggende i vannet i Jamaicabukten, som ligger på østsiden av flyplassen.
5.DC 10flyet stoppet ikke før fremre del sto halvveis under vann.
6.Det antydes at gjenstandene kom fra flyets fremre bagasjerom.
7.Det fremre bagasjerom ligger i en del av flykroppen som er laget av glassfiber, mens flyet forøvrig er av metall.
8.Dette vil ved hjelp av en væskekobling automatisk overføre kreftene til fremre og bakre hjulpar efter behov.
9.Efter hva Aftenposten erfarer, skal flyhavarikommisjonen likevel ha vært inne på tanken om å foreslå forbedringer av fremre del av flykroppen på Twin Otter, eventuelt forslag om innskjerping av lastingspraksisen.
10.En tilbaketrekning av kjernefysiske slagmarksvåpen fra fremre områder og en avtale om nedbygging av mellomdistanseraketter kunne være andre elementer i den bredere ordning.
11.En tilbaketrekning av kjernevåpen fra fremre områder kunne eventuelt kombineres med en uttynning av konvensjonelle styrker med særlig offensivt potensial slik som tunge stridsvogner, selvdrevet artilleri, broslagningsutstyr, osv.
12.Et politisk testamente fra en sentral bakspiller må også tillates å ha en annen form enn man venter fra folk som har vært daglige kjempere i de fremre, åpne frontlinjer.
13.Feilen førte til at fragmenter på den fremre delen av motoren løsnet og forårsaket kutt flere steder på olje og drivstoffledninger.
14.Hvorfor så mange i fremre områder og knyttet til våpen med svært kort rekkevidde ?
15.I denne forbindelse er det særlig viktig å tynne ut og trekke tilbake fra fremre områder de kjernefysiske slagmarksvåpen som kunne øve et press om tidlig bruk fordi man ellers risikerer å miste dem efter et avvæpnende angrep.
16.I en teknikk, som ble utarbeidet av dr. Norman Orentreich for flere år siden, blir flere hårtuster, eller" plugger", tatt fra deler av hodet med rik hårvekst og festet hvor veksten er dårlig, vanligvis på fremre del av hodet.
17.Ingen av de 177 ombord kom alvorlig til skade da SAS store DC10fly" Haakon Viking" sent igår kveld skled ut av rullebanen på Kennedyflyplassen i New York, og ble liggende med fremre halvdel av flykroppen i Jamaica Bay.
18.Kommisjonen antyder at gjenstandene er blitt slengt bakover fra fremre bagasjerom.
19.Men for at ikkje tilfanget skulle svella til det uoversiktlege, vart den fremre grensa for det tilfanget som skulle dragast inn, sett til ca. 1910.
20.Pannen, den fremre delen av kinnene og strupen er lyst gule.
21.Passasjerer bak i flyet kunne gå tørrskodd ned på bakken, mens de på 1. klasse og i fremre cabin måtte ut på sklibanen.
22.På tross av at man i flyhavarikommisjonen fremmer en antagelse om at en bløt gjenstand fra fremre bagasjerom i Twin Otterflyet som havarerte i mars 1982, har forårsaket skade på flyets halefinne, fremlegger ikke kommisjonen noen anbefalinger om forbedringer av denne delen av flyet.
23.Spesielt Jan Berg dominerte i de fremre rekker hos hjemmelaget da han ved flere anledninger ga bevis på sine eminente dribleserier.
24.Trikken kunne ikke riktig få bestemt seg om hvor den ville hen - den fremre boggi (hjulsettet) svingte til venstre i retning Parkveien, mens bakboggien holdt frem som den stevnet opp Pilestredet...
25.WIGflyet, eller" Ekranoplan", som er den sovjetiske betegnelse, er en luftfarkost som kan minne om et vanlig fly, men fremdriften besørges av dobbelte propeller i halepartiet og gassturbiner i den fremre del av flykroppen.
26.Widerøe har allerede innskjerpet reglene for lasting i fremre bagasjerom.
27.Årsaken til at den fremre delen av flykroppen er støpt i plast, er at elektroniske hjelpemidler som sitter i nesepartiet ikke skal forstyrres av metallet.
28.Uttrykt bekymring for noen av de høyteknologiske opplegg for å bedre NATOs forsvarsevne, gått inn for tilbaketrekking av kjernefysiske slagmarksvåpen fra de fremre områder i Europa, rådet til en omlegging av NATOs strategi i retning av ikkeførstebruk av atomvåpen, støttet arbeidet for å opprette en kjernevåpenfri sone i det nordiske området som del av en ordning som fører til nedbygging av kjernevåpnene i Europa, og advart mot utvikling og utplassering av våpen i verdensrommet eller som kan true gjenstander i verdensrommet.
29.Det antas at de som er rammet av konduksjonsafasi har et brudd mellom det fremre og det bakre sprogområdet i hjernen, sier Inger Moen.
30.Hvis man efter at disse prosedyrene er fulgt ikke får noen reaksjon fra det fremmede flyet, vil det fremre jagerflyet forlate sin posisjon.
Your last searches