Norwegian-Dutch translation of frigi

Translation of the word frigi from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frigi in Dutch

frigi
slaveriverb vrijmaken
  frihetverb bevrijden, in vrijheid stellen, vrijlaten, de vrijheid geven
  fangeverb in vrijheid stellen, op vrije voeten stellen, vrijlaten, loslaten
  dyrverb vrijlaten, bevrijden, loslaten
Synonyms for frigi
Derived terms of frigi
More examples
1.Allerede 9. september tok fru Seim Valeur saken opp i finansutvalget, som enstemmig sluttet seg til Pensjonistforeningens ønske om å frigi Elisenberg skole til bydelsaktiviteter.
2.Det er myndighetene i landet som nekter å frigi matvarene, opplyser katastrofeleder Arvid Ofstad i Kirkens Nødhjelp til Aftenposten.
3.Det undrer meg forresten at man ikke forlanger mer enn en kvart million for å frigi en millionærdatter, fortsatte Jørgensen.
4.Gjennom et ordnet parkeringsopplegg med parkeringshus kan vi frigi gategrunn til kjøring eller gågater.
5.Prinsipielt synes jeg det ikke bør være noe i veien for å frigi dokumentene for offentligheten.
6.Amsterdams myndigheter har nå løpt denne linje helt ut ved delvis å frigi heroin til misbrukere.
7.Antagelig vil dette komme klarere til syne i de interne dokumentene Handelsdepartementet varsler å ville frigi i neste uke.
8.De dokumentene handelsminister Asbjørn Haugstvedt nå har sagt seg villig til å frigi, har vært forsøkt krevet utlevert flere ganger tidligere, senest av Aftenposten i januar i år.
9.Den israelske regjering avviste søndag en henstilling fra tidligere forsvarsminister Ariel Sharon om å frigi klassifiserte dokumenter vedrørende massakren i de to palestinske flyktningeleirene Sabra og Chatilla i Libanon.
10.Derfor mener vi det er bedre å sløyfe hele kontrollen, og frigi politifolk til andre oppgaver, opplyser Sterling Airways kontor på Gardermoen.
11.Det er ventet at libyske myndigheter idag vil frigi liket av en norsk sjømann som døde mens skipet lå i Tripoli.
12.Det viktigste er imidlertid at en omlegging av narkotikapolitikken vil frigi ressurser som kan settes inn i forebyggende arbeide, omsorgs og behandlingstiltak, eftervern, rehabilitering, arbeidstrening og attføring.
13.Det vil frigi leiligheter og hus for familier som trenger mer plass.
14.Det vil også frigi nok kraft i Mo i Rana til å drive et ferrolegeringsverk.
15.EFparlamentet vedtok onsdag å frigi beløp som er holdt tilbake på EFs budsjett for 1983 ca. fem milliarder kroner til Storbritannia og 1,4 milliarder til VestTyskland.
16.Efter at kaprerne hadde bestemt seg for å frigi oss, gikk det også greit å få passene tilbake.
17.En ny prosess vil kunne frigi minst 600 millioner av disse, trolig mer.
18.FIS langrennskomite med Ivar Formo som formann, har med 8 mot 4 stemmer gått inn for å frigi hele løypa for skøytetak.
19.Flykaprerne, som man tror er libanesere, ga opp da den franske regjering avslo å frigi fem personer som er fengslet i Frankrike for et mordforsøk på Shahpour Bakhtiar den siste statsministeren til sjahen av Iran.
20.Forbrukerrådet ber Helsedirektøren frigi Felleskatalogen for vanlig salg.
21.Frigi Rune Berg til siviltjeneste.
22.Første byggetrinn alene ville ikke gitt muligheter for å frigi alle de arealer som i dag er i bruk.
23.Garantisummen som er krevet for å frigi det norske skipet" Germa Lionel", som ligger i arrest i Tripoli, er ennå ikke blitt gjort kjent for skipets eier Alf Mohn Skipsrederi.
24.Goldwater har forgjeves bedt Reagan om å nøye seg med de 21 raketter det allerede er bevilget penger til, i håp om at kongressflertallet vil frigi midlene, mot at Reagan nøyer seg med det.
25.Han har liten tro på at Røste vil frigi de tre til en kamp i" Best i byn".
26.Han nektet imidlertid å godta betegnelsen" politiske fanger" eller si nøyaktig hvor mange av dem regjeringen hans vil frigi.
27.Handelsdepartementet vil ikke frigi dokumenter som omhandler Anders Jahres" hjemkjøp" av utenlandsregistrerte tankskip i midten av 1950årene.
28.Heller ikke vil man frigi dokumenter om Bulls Tankrederis innkjøp i det Liberiaregistrerte tankskipet" Indotank" i 1971.
29.I et forsøk på å legge forholdene best mulig til rette for bedre egenomsorg, har Helsedirektoratet vedtatt å frigi hydrocortisonsalve fra reseptplikt.
30.Igår rettet FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar en innstendig henstilling til kaprerne om å frigi gislene, umiddelbart.
Similar words

 
 

frigi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) frigifrigiendefrigitt
Indikative
1. Present
jegfrigir
dufrigir
hanfrigir
vifrigir
derefrigir
defrigir
8. Perfect
jeghar frigitt
duhar frigitt
hanhar frigitt
vihar frigitt
derehar frigitt
dehar frigitt
2. Imperfect
jegfrigav
dufrigav
hanfrigav
vifrigav
derefrigav
defrigav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde frigitt
duhadde frigitt
hanhadde frigitt
vihadde frigitt
derehadde frigitt
dehadde frigitt
4a. Future
jegvil/skal frigi
duvil/skal frigi
hanvil/skal frigi
vivil/skal frigi
derevil/skal frigi
devil/skal frigi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha frigitt
duvil/skal ha frigitt
hanvil/skal ha frigitt
vivil/skal ha frigitt
derevil/skal ha frigitt
devil/skal ha frigitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle frigi
duville/skulle frigi
hanville/skulle frigi
viville/skulle frigi
dereville/skulle frigi
deville/skulle frigi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha frigitt
duville/skulle ha frigitt
hanville/skulle ha frigitt
viville/skulle ha frigitt
dereville/skulle ha frigitt
deville/skulle ha frigitt
Imperative
Affirmative
dufrigi
viLa oss frigi
derefrigi
Negative
duikke frigi! (frigi ikke)
dereikke frigi! (frigi ikke)
Your last searches