Norwegian-Dutch translation of fylle ut

Translation of the word fylle ut from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fylle ut in Dutch

fylle ut
ifylleverb invullen, vervolledigen
Derived terms of fylle ut
Anagrams of fylle ut
Similar words

 
 

More examples
1., legge mønster under renningen og fylle ut efterhvert (tegn.
2.Det har vært problemer med å fylle ut skjemaer, at jeg leser feil, bytter bokstaver, et ord blir til noe annet enn det det egentlig betyr ; følelsene bindes, en presser seg.
3.Først og fremst får vi mange klager fra gjester som synes skjemaene inneholder alt for mange spørsmål og tar for lang tid å fylle ut.
4.Zoo har 220 reisedager i året, og jeg må jo fylle ut resten av tiden med ett eller annet.
5.Alle ikkenordiske statsborgere må fylle ut et registreringsskjema ved ankomst til et overnattingssted.
6.Alle pasienter som kommer til legevakten i Oslo med fall og bruddskader blir derfor bedt om å fylle ut et skjema der de blir spurt om når, hvor og hvordan ulykken skjedde, i hvilket ærend man var da ulykken inntraff og hvordan gaten eller fortauet så ut der pasienten falt.
7.Alle passasjerer vil bli bedt om å fylle ut en løpeseddel som skal overleveres SL.
8.Alle som ønsker å delta må fylle ut en egen påmeldingsblankett, som også inneholder alle opplysninger om utstillingen.
9.Altfor mange scener er laget uten annet grunnlag enn å fylle ut musikken.
10.Av de påmeldte, som efter første henvendelse må fylle ut et utførlig innmeldingsskjema med redegjørelse for sin bedriftside, blir det plukket ut 25 som får anledning til å delta i et intensivt kursopplegg.
11.Av de rundt 190 deltagerne på siste ajourførte liste, er under en tredjedel norske, og mange av dem igjen bare med for å" fylle ut" i enkelte øvelser.
12.De fleste som får hjelp til å fylle ut selvangivelsen, fører umiddelbart inn opplysningene" så fullstendig som det har vært mulig".
13.De minst ressurssterke skattydere - de som har problemer med å fylle ut selvangivelsen - har større krav på vår hjelp.
14.De som i 1983 har solgt aksjer, må fylle ut et særskilt skjema som skal vedlegges selvangivelsen.
15.De to ekspresjonister stanset i det øyeblikk det vensentlige var sagt, og betrakteren kunne inviteres til å fylle ut resten.
16.De tror at norsk på skolen er det samme som bare å fylle ut ord på et ark og å lære rettskrivning, kommaregler og grammatikk.
17.Denne muligheten vil definitivt bli borte hvis Norol får anledning til å fylle ut 33 mål av vannspeilet.
18.Derfor kunne OleJørgen uten nølen fylle ut Rozanskis sportsgren.
19.Det ekstraarbeidet apoteket da får med å fylle ut et slikt kort med navn, fullt fødselsnr. m.m. gjør vi i og for seg gjerne til kundens beste, men at disse leger på denne måten bidrar til at deres pasienter kan få sitt frikort først efter å ha betalt samlede egenandeler over" taket" (kr. 600. i 1984) er sosialt sett betenkelig.
20.Det er også rykket inn annonser i avisene, der båteiere blir bedt om å gå på postkontoret og fylle ut standardiserte innbetalingskort.
21.Det nye direktivet innebærer blant annet at den som skal klareres må fylle ut et omfattende personopplysningsskjema.
22.Dette fremgår av en artikkel i den britiske avisen The Observer, som har klart å fylle ut" hullene" i en sydafrikansk rapport der viktige opplysninger var strøket av censuren.
23.Dette kan gjøres ved at bilisten selv må fylle ut et søknadsskjema som han må sørge for å få stemplet ved inn og utreise i det land kjøringen finner sted, sier Storrusten.
24.Direkte misnøye er neppe så vanlig som man er tilbøyelig til å tro, selv om folk har en tendens til å tone ned vanskeligheter når de blir bedt om å fylle ut spørreskjemaer, mener Sekne.
25.Dolly Parton var riktignok nydelig nisse med naturlige kvalifikasjoner for å fylle ut adskillig mer enn strømper, men damens eneste fellestrekk med julen er og blir at begge får oss til å tenke på marsipan.
26.Efter avsluttet sak, satte jeg meg ned for å fylle ut søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om dekning for fri rettshjelp.
27.En av de viktigste faktorer er utmerket PR. En verden av restauranter støtter også godt opp for å fylle ut dsdtiden før julerushet.
28.En kombo sammensatt av trompet, bass og gitar stiller selvfølgelig betydelige krav til samtlige tre musikere - deres sans for improvisasjon og evne til å lytte og fylle ut lydbildet.
29.Er dette for å fylle ut et tomrom, eller vil barna" blokkere" faren ?
30.Erfaringene viser at mange ikke orker å fylle ut kuponger hver uke, og lar av den grunn være å tippe.
Your last searches