Norwegian-Dutch translation of fyllplass

Translation of the word fyllplass from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fyllplass in Dutch

fyllplass
avfallnoun vuilnisbelt [m/f], stort [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Byplankontoret er samtidig bedt om å finne et nytt område for mellomlagring av kloakkslam, men inntil videre vil Grønmo fyllplass gjøre tjeneste i den grad Kullebunnmyr og Sørlimosen har kapasitet.
2.Den går fra enden av Utfartsveien på Linderud i retning av det gamle steinbruddet på Rødtvedt, som skal bli kommunens nye fyllplass for overskuddsmasse.
3.Dersom man vedtar Slemmestadløsningen vil Isi kunne fungere som fyllplass for ikkebrennbart avfall helt til år 2025.
4.Efter beregninger som er foretatt, vil Grønmo fyllplass, som er på 600 dekar, ikke lenger kunne ta imot avfall i 1990, sa Værnes.
5.Formannskapet i Oslo skal efter påske ta stilling til et forslag fra Høyres Trygve Horgen om at terrenget nedenfor nåværende Rødkleiva slalåmbakke tas i bruk som fyllplass.
6.Følg Ruskens oppfordring - kvitt deg med skrot og rot efter våroppryddingen på Grønmo fyllplass, som holder kveldsåpent helt frem til 15. mai. La deg ikke skremme av veiens dårlige beskaffenhet ; kjør heller flere turer med mindre lass, oppfordrer Ruskengeneral Boris Hansen som selv benyttet seg av gratistømmingen på åpningsdagen igår.
7.I politiavhør har 21åringen sagt at han var med og drepte Berber, men at han innerst inne trodde de bare skulle jule ham opp da de dro til Lindum fyllplass 8. november 1982.
8.Resten tar veien til kommunens fyllplass på Grønmo, forteller Jahr.
9.Tre ansatte i Oslo Renholdsverk ble varetektsfengslet i inntil fire uker av Oslo forhørsrett igår, siktet for å ha misbrukt billettsystemet på Grønmo fyllplass over flere år til å underslå et beløp på flere hundre tusen kroner.
10.Vinterskrotet kan leveres gratis på Grønmo fyllplass frem til 15. mai. Fyllplassen skal planeres, slik at privatbiler kan kjøre direkte inn på området uten fare for å strande i" månelandskapet".
11.I løpet av et års tid åpner vi den nye ledningen fra Grønmo fyllplass til Bekkelaget rensestasjon, slik at belastningen på Gjersrudtjern reduseres, fortsetter Hallberg, som til daglig er leder for kjemiseksjonen i Oslo vann og avløpsverk.
12.22. juni 1984 ble en bil fra Containerservice A / S i Drammen stoppet på Sylling fyllplass med malingavfall fra Star malingog lakkfabrikk.
13.Debatten kom efterhvert til å dreie seg om fremtiden for Grønmo fyllplass, som vil bli avtager for tungmetallstøvet fra renseprosessen ved Klemetsrudanlegget.
14.Den 22. november 1984 ble det oppdaget at firmaet Solenergi A / S på Koppang hadde levert cirka en kubikkmeter flytende avfall, deriblant syrer og trikloretylen, på Grønmo fyllplass i Oslo.
15.Den eneste forsvarlige behandling av slikt avfall er forbrenning ved et tilfredstillende forbrenningsanlegg eller deponering på godkjent fyllplass.
16.Det som ikke kan brukes til for, vil bli deponert forsvarlig på en fyllplass.
17.Det var 22. juni ifjor at en bil med malingsavfall fra Star Maling og Lakkfabrikk ble stoppet på Sylling fyllplass.
18.Flere hundre kanner salpetersyre og flusssyre ble i 1984 oppdaget på Grønmo fyllplass, og det var lukt av cyanid.
19.Forbrenning dreper bakterier, slik at den uforbrente andel, som havner på fyllplass, er bakteriefri.
20.Forurensningsfrykt har bredt seg i Tinn kommune efter at helserådet forleden dag mottok opplysninger om at blåasbest ble deponert på en fyllplass i kommunen.
21.Fra før av er Klemetsrudområdet hardt belastet med bl.a. en ny europavei mellom Oslo og Ski, et stort pukkverk, Grønmo fyllplass og et kjempemessig søppelforbrenningsanlegg.
22.Fylkesmannen i Buskerud har i en henvendelse til SFT også påpekt at firmaet Containerservice A / S i Drammen den 13. juni dumpet spesialavfall på Sylling fyllplass, den gang dreide det seg om bunnfluor avfall og løsningsmiddelavfall fra Norsk Kabelfabrik.
23.Også på Sylling fyllplass i Buskerud ble det ifjor sommer oppdaget ulovlig dumping av giftig avfall.
Your last searches