Norwegian-Dutch translation of gå på gaten

Translation of the word gå på gaten from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå på gaten in Dutch

gå på gaten
prostitusjonverb tippelen, banen
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg kan fortsatt gå på gaten og snakke med folk som ellers.
2.Under mottoet" ungdom hjelper ungdom" vil de gå på gaten med salg av aksjebrev, bilvasking, skopussing og gateteater.
3.Vanlige folk er redde for å kjøre Tbanen eller gå på gaten om kvelden.
4.Det er farlig å oppholde seg i salongen, farlig å gå på gaten.
5.De samme jentene kan gå på gaten den ene uken, for derefter å trekke inn på barene den neste, forteller Høigård.
6.Det var farlig å oppholde seg i salongen, farlig å gå på gaten.
7.Nå føles det trygt å gå på gaten !
Your last searches