Norwegian-Dutch translation of gartner

Translation of the word gartner from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gartner in Dutch

gartner
yrke - mannnoun tuinier [m], tuinman [m], hovenier [m]
  yrke - kvinnenoun tuinierster [f], hovenierster [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Kampen ble en herlig lek på gras," står det i 25årsberetningen for anlegget : -" Det ufatteligste av alt er at grasmatten idag er bedre enn den noen gang har vært," og man takker gartner Sand, banemester Haakon Thorbjørnsen og stab.
2.Nå går jeg bare og venter på godt vær og mye sol, avlingen er allerede en uke forsinket, sier gartner Per Osmund Espedal i Lier, og viser oss rundt i gartneriet sitt.
3.Av yrke er hun gartner, og sammen med mannen dyrker hun frukt og bær på den 20 mål store eiendommen.
4.Det eneste vi får vite er at hekken heter lindehekk, og vi ringer sporenstreks til gartner Trine Amundsen i Tvetenveien som kan fortelle at om fem til seks år blir lindehekken stor og tett og fager.
5.Det kreves mye av et kontormiljø, og derfor har Einersen knyttet til seg arkitekter, interiørarkitekt, møbeldesigner og gartner, og opprettet en underavdeling som tar seg av sikkerhetsspørsmål, enten det nå gjelder brann eller tyveri.
6.Det skal ansettes en gartner, og i tillegg vil man basere seg på deltidsansatte kvinner.
7.Det øvrige personalet består av driftsleder, gartner, snekkermester, aktivitør, kontor og rengjøringshjelp, de siste i halv stilling.
8.En britisk gartner, Viola Williams, sier hun har tilbragt to uker på inspeksjonsreise av jordbruksprosjekter rundt omkring i landet.
9.En gartner fra Gloppen i Nordfjord har i mange år vært den uvitende eier av verdifulle franske litografier, som nå er taksert til ca. 100 000 kroner.
10.Fossumbeboernes hjemsted skal forvandles til en" varm" og grønn oase, sier Hege Wærner, borettslagenes nyansatte gartner.
11.Gro er den selvskrevne gartner i sitt eget bed, skriver avisen.
12.Han er 34 år gammel, arbeider som gartner og bor i en flykningeleir noen få kvartaler fra fotballstadion.
13.Hege Wærner er nyansatt gartner på Fossum.
14.Her blomstrer bougainvilleaer og akasier i rødt og gult, hele parken er et hav av blomster, og vi husker Lady Chatterjees fromme gartner som ikke tillot noen å røre" hans" blomster.
15.I januar ble hun ansatt som gartner på Fossum.
16.Liermannen, som er gartner av yrke, ble skadet i en bilulykke i desember 1976, og kan ikke lenger drive sin næring som tidligere.
17.Liermannen, som er gartner av yrke, ble skadet i en bilulykke i desember 1976.
18.Med god utdannelse, små barn og slett ingen stuepike eller gartner.
19.Med voksne barn og stuepike og gartner.
20.Noen år efter 1930 kjørte en gartner fra Lier hit til Youngstorvet med et lass bønner.
21.Om hun hadde fått velge yrke da hun var ung, ville hun blitt gartner, eller aller helst, hagearkitekt.
22.Opprinnelig er han gartner, men han kjører like gjerne rally i Monte Carlo eller løper Marathon i Paris.
23.På de neste plassene følger gartner Nils Seland, Flekkefjord og adjunkt Torunn Sandvand, Kristiansand.
24.Vi svinger inn gjennom en port og ser en gartner pusle omkring blant blomstrende bougainvillia.
25.Derfor er det godt at folk selv følger med når motorsagene setter igang rundt i byen, sier gartner Harald Støland.
26.Det er jo litt ironisk at computerne langt på vei vil kunne erstatte yrkesgrupper som leger, jurister og sekretærer, mens det f.eks. blir langt vanskeligere å konstruere en brukbar gartner eller husmor.
27.Det er slett ikke tillatt å hugge ned trær som står på offentlig eiendom, sier gartner og formann Harald Støland i Parkog idrettsvesenets avdeling på Ullern.
28.Planter trenger stell, og en kritiker skal fungere som gartner !
29.De blir drevet frem av Erling deFlon som har vært gartner på Berby i en årrekke.
30.De er ofte vanskelige å gruppere - selv for en gartner - fordi det finnes så mange hybrider, krysninger.
Your last searches