Norwegian-Dutch translation of gi bank

Translation of the word gi bank from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi bank in Dutch

gi bank
straffverb afranselen, aframmelen [informal], afrossen [informal], afkloppen [informal], aftuigen, inpeperen, toetakelen, een pak slaag geven
  bruddverb in elkaar slaan, aframmelen, afrossen
Synonyms for gi bank
Anagrams of gi bank
Similar words

 
 

More examples
1.Dette kan stimulere til økt konkurranse bankene imellom, og gi bankbrukerne anledning til å være aktører i et marked, dvs. velge mer kritisk hvilke (n) bank (er) en vil bruke.
Your last searches