Norwegian-Dutch translation of gi bort

Translation of the word gi bort from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi bort in Dutch

gi bort
generellverb weggeven
Synonyms for gi bort
Similar words

 
 

More examples
1.En slik emisjon ville være å gi bort de gamle aksjonærenes verdier, sa Whist, som fortsatt regner med muligheter for kursoppgang for Kreditkassen.
2.Første gang jeg skulle reise hjem til Norge måtte jeg gi bort bildene mine, hadde ikke råd til å lagre dem eller ta dem med.
3.Hvilken bedrift vil gi bort det vesentlige av sitt marked til konkurrentene, spurte Bjørn Bjørnsen fra Drøbak manende og henviste til at svenske Esselte fra nyttår antagelig vil presentere sitt betalingsTV med spillefilmer over Sky Channel, antagelig med høyst vekslende kvalitet.
4.Sovjetrusserne har gjort det ganske klart at de ikke kommer til å gi bort flyene, og sandinistene har ikke penger til å kjøpe dem noe annet sted, sier en erfaren vestlig diplomat.
5.Ved å gi bort Bislett til VIF kan Oslo kommune spare millionbeløp som sårt trengs på andre prioriterte områder.
6.Vi hadde regnet med å gi bort 300 eksemplarer, flirer Vestaby.
7.Vi var alle glade for mors løsning på problemet, sier Målfrid Grude Flekkøy, som ikke finner noen mening i å gi bort presanger for presangenes egen skyld.
8.Vi vil gjerne selge, men regner med at vi kanskje må gi bort de gamle, slitte brakkene.
9.Derfor er det ikke alltid så vellykket å gi bort en hund i gave som en overraskelse.
10.Det akter vi å fortsette med, men vi må samtidig unngå å gi bort så mange billige baklengsmål som vi gjorde sist vi hørte til" de store".
11.Det var på slutten av 1950tallet at ekteparet Jondalen besluttet å gi bort pengene til hjemkommunene.
12.Det vil si - vi har vært nødt til å gi bort noe til oljeselskapene.
13.Efter denne teorien kan ikke beløpets størrelse spille noen rolle - så hvorfor ikke gi bort et beløp i uhjelp som tilsvarer manglende efterspørsel i Norge ?
14.Ein kan jo da klara seg med Statoil og sleppe å" gi bort" verdiar til andre selskap.
15.En pose kirsebær er også en fin presang å gi bort.
16.Fløisbonn var imidlertid ikke villig til å gi bort noe gratis.
17.Forbundet benytter den kjente barnehavemodellen" gi bort og ta tilbake".
18.Han mener forslaget om å gi bort idrettsanlegg i Oslo er urealistisk fordi idretten selv hverken har kapasitet eller inntektsgrunnlag til å påta seg utgifter til drift og vedlikehold.
19.Maleren Jakob Weidemann, som onsdag kveld mottok kulturprisen for Gudbrandsdalen av avisen Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer, opplyste under overrekkelsen at han vil gi bort prisen på 10 000 kroner til en talentfull ung bildende kunstner innen avisens distrikt.
20.Men man skal ikke gi bort et eple når det fremdeles er kart.
21.Min hensikt med å gi bort en lenkebit var slett ikke å rippe opp i hendelsene i Alta, slik enkelte later til å tro, sier Henriksen.
22.Noe annet ville være å gi bort penger, sier Forsbak.
23.NordKorea ville gi bort nærmere 110 000 tonn med ris, cement, medisiner og tekstiler.
24.Og MFKerne har gjennom flere sesonger lagt seg til uvanen med å" gi bort" det ene poenget i 2. omgang selv i kamper med klart spillemessig overtak.
25.Og mot slutten av kampen så det ut til at Norge forsøkte så godt de kunne å gi bort seieren.
26.Og pianoet skal hun ikke gi bort i julegave, det skal stå hjemme i stuen.
27.På den lille siste kryssen hadde vi ikke en meter å gi bort.
28.Redaktøren i det innflydelsesrike militære tidsskrift, Armed Forces Journal, foreslår at USA i tillegg til å gi bort rakettene til Norge skal betale de ca. 800 millioner kroner det vil koste å" europeisere" den allerede amerikanske versjon av Roland som er en opprinnelig europeisk rakett.
29.Der soper han sandelig hele sulamitten i gulvet -" Gidd ikke mer, jei så, Momo" - nederlaget dugger glippende Bestebarnsøyne, og Momo stopper skyldbetynget den begynnende oversvømmelse med løfter om øyeblikkelig bytur og innkjøp av alle presangene han skal gi bort.
30.Personlig tror jeg at klarer vi samlet å" gi bort" 50 poeng eller helst mindre, vil det holde til EMtittel for lag, fortsetter Stenvaag.
Your last searches