Norwegian-Dutch translation of gjenlyde

Translation of the word gjenlyde from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenlyde in Dutch

gjenlyde
lydverb weergalmen, weerklinken
Synonyms for gjenlyde
More examples
1.Derimot vil lokalene gjenlyde av feiende danserytmer.
2.Noe av disse toner vil sannsynligvis nå også gjenlyde i kulturpalasset.
3.Oslo sentrum vil gjenlyde av glade musikkanter i helgen.
4.Meningsmålingenes noteringer på gjennomsnittlig 32 pst. oppslutning vil gjenlyde som liflig bakgrunnsmusikk når vårt største regjeringsparti fastlegger politikken for kommende fireårsperiode.
5.Til høsten vil fjøset gjenlyde av viltre vrinsk fra islandshester i spilltau, og Oslo dermed ha bare tre gårdsbruk med melkekyr på båsen.
Similar words

 
 

gjenlyde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjenlydegjenlydendegjenlydt
Indikative
1. Present
jeggjenlyder
dugjenlyder
hangjenlyder
vigjenlyder
deregjenlyder
degjenlyder
8. Perfect
jeghar gjenlydt
duhar gjenlydt
hanhar gjenlydt
vihar gjenlydt
derehar gjenlydt
dehar gjenlydt
2. Imperfect
jeggjenlød
dugjenlød
hangjenlød
vigjenlød
deregjenlød
degjenlød
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjenlydt
duhadde gjenlydt
hanhadde gjenlydt
vihadde gjenlydt
derehadde gjenlydt
dehadde gjenlydt
4a. Future
jegvil/skal gjenlyde
duvil/skal gjenlyde
hanvil/skal gjenlyde
vivil/skal gjenlyde
derevil/skal gjenlyde
devil/skal gjenlyde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjenlydt
duvil/skal ha gjenlydt
hanvil/skal ha gjenlydt
vivil/skal ha gjenlydt
derevil/skal ha gjenlydt
devil/skal ha gjenlydt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjenlyde
duville/skulle gjenlyde
hanville/skulle gjenlyde
viville/skulle gjenlyde
dereville/skulle gjenlyde
deville/skulle gjenlyde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjenlydt
duville/skulle ha gjenlydt
hanville/skulle ha gjenlydt
viville/skulle ha gjenlydt
dereville/skulle ha gjenlydt
deville/skulle ha gjenlydt
Imperative
Affirmative
dugjenlyd
viLa oss gjenlyde
deregjenlyd
Negative
duikke gjenlyd! (gjenlyd ikke)
dereikke gjenlyd! (gjenlyd ikke)
Your last searches