Norwegian-Dutch translation of gjespe

Translation of the word gjespe from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjespe in Dutch

gjespe
trøtthetverb geeuwen, gapen
More examples
1.Man skammer seg litt over å gjespe.
Similar words

 
 

gjespe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjespegjespendegjespet
Indikative
1. Present
jeggjesper
dugjesper
hangjesper
vigjesper
deregjesper
degjesper
8. Perfect
jeghar gjespet
duhar gjespet
hanhar gjespet
vihar gjespet
derehar gjespet
dehar gjespet
2. Imperfect
jeggjespet
dugjespet
hangjespet
vigjespet
deregjespet
degjespet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjespet
duhadde gjespet
hanhadde gjespet
vihadde gjespet
derehadde gjespet
dehadde gjespet
4a. Future
jegvil/skal gjespe
duvil/skal gjespe
hanvil/skal gjespe
vivil/skal gjespe
derevil/skal gjespe
devil/skal gjespe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjespet
duvil/skal ha gjespet
hanvil/skal ha gjespet
vivil/skal ha gjespet
derevil/skal ha gjespet
devil/skal ha gjespet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjespe
duville/skulle gjespe
hanville/skulle gjespe
viville/skulle gjespe
dereville/skulle gjespe
deville/skulle gjespe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjespet
duville/skulle ha gjespet
hanville/skulle ha gjespet
viville/skulle ha gjespet
dereville/skulle ha gjespet
deville/skulle ha gjespet
Imperative
Affirmative
dugjesp
viLa oss gjespe
deregjesp
Negative
duikke gjesp! (gjesp ikke)
dereikke gjesp! (gjesp ikke)
Your last searches