Norwegian-Dutch translation of glød

Translation of the word glød from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

glød in Dutch

glød
masovnnoun gloed [m]
  kjenslernoun gloed [m], warmte [f]
  oppførendenoun felheid [f], hevigheid [f], vurigheid [f]
  ivernoun ijver [m], bezieling [f], vuur [n]
Synonyms for glød
Derived terms of glød
Similar words

 
 

More examples
1.Det er den unge Olav jeg har fremstilt - slik jeg tenker meg ham i 1819års alderen - full av iver og glød efter å kristne landet.
2.Det finnes en masse psykologisk viten som må inn i skolen og bli nyttiggjort slik at vi kan gjøre barna til dugelige mennesker, sier Astri Gerrard med glød i stemmen.
3.Det har vært utrolig lærerikt og har gitt meg ny glød i arbeidet med å spre norsk kultur her i Amerika.
4.Gjennom årene var jo mor mye her nede på møter om barnespørsmål, og hun fikk glød i blikket da jeg begynte å arbeide med dette.
5.Med skrekk og gru ser jeg på enkelte andre musikkskoler i Norden som i iverens glød har strukket seg for langt - måttet ta større partier og dermed fått dårligere nivå.
6.Aktivistene kan ifølge det etiopiere selv forteller, nekte å tildele goder, for eksempel stipendier, til personer som mangler den rette glød.
7.Arbeidet har fått frodige, maleriske effekter med en nærmest ekspresjonistisk glød.
8.Av og til kunne jeg tjent på å selge bilder til kilopris, så mye veier de når jeg omsider har klattet meg frem til noe ferdig, smiler denne elskelige skapningen, som til tross for 64 årringer rundt margen, ståler av barnlig glød og oppfinnsomhet.
9.Banat efterlot seg fremragende efterkommere - med ham vant vi alt som fantes av priser, sier fru Lindsay med glød i blikket.
10.Bandet spiller med glød og ståpåhumør ; rå, urban rhythm & blues, sier arrangørene i Stavanger.
11.Billedfatene får en egen glød ved at de dekkes over det hele med rød og gul latexmaling.
12.DET er kanskje til å forstå at revolusjonær glød kan virke oppkvikkende, for ikke å si besnærende, på nordboer som til daglig sysler med mer hverdagslige saker.
13.Den nye lederen for det 70 års jubilerende Naturvernforbundet Honoria Hamre, lover å gå inn for oppgaven med glød.
14.Den typiske sikhterrorist blir sagt å være" mellom 18 og 25 år, universitetsutdannet, uten arbeid og fylt med religiøs glød og eventyrlyst ledet på avveie".
15.Der i gården har man jo alltid et visst minstemål av revolusjonær glød på lager, og de vil nok neppe slå seg til ro med moderate formuleringer.
16.Derimot finner man den samme historiske glød langs gullgraverruten i California og i de små og store byene i New England.
17.Det er en ekte glød over hennes livsinnsats, og hun forteller gjerne at hun er langt mer imponert over hvordan mennesker kan overleve dypt inne i skogene enn over den vestlige sivilisasjonens nyvinninger, sier Petter Andre Syversen.
18.Det er glød og intensitet i melodilinjene, som her ble knyttet sammen til store brospenn.
19.Det er jo interessant å se at en film jeg finner uutholdelig, vekker den helt store glød hos andre.
20.Det er å beklage at han i overbevisningens glød gir slipp på bakkekontakten.
21.Det ligger i vår natur at vi må ha en glød, sier Otto Grieg Tidemand.
22.Det som med full rett kan betegnes som en felles borgerlig politikk, plederte han med glød og overbevisning under den rene Høyreregjering, og denne oppgave er falt ham minst like naturlig efter regjeringsutvidelsen i juni ifjor.
23.Det var mange som delte hans synspunkter på disse ting, men det var få som kunne stå opp å forsvare dem med visjonær glød.
24.En 12åring leser patriotiske dikt med hissig revolusjonær glød.
25.En smilende 17. maikomite, ordfører og kommunalråder i fortroppen og så tettitett de farvesprakende, hurraropende og rødhvitogblåkinnede skolebarn, sprekkeferdige av 17. maiglede og med forventingens glød i øynene.
26.Ensemblet avsluttet nemlig konserten med Schuberts lange og krevende oktett, som ble spilt med en glød og et engasjement som nesten fikk oss til å applaudere allerede efter første sats.
27.For SV må det store spørsmålet være om den glød som ble vist under gårsdagens møte kan opprettholdes når det kommer til politisk arbeide og persondiskusjonen er over.
28.Hva gjøres på lokalplan efter kampanjens slutt for å holde liv i den glød som er tent ?
29.Hva kan gjøres for holde liv i den glød som er tent ?
30.Hvem har sagt at barnesinnets gromuld skal overrisles med latter - at dagen skal ha gledens glød og kvelden rammes inn i trygghet ?
Your last searches