Norwegian-Dutch translation of grepet

Translation of the word grepet from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grepet in Dutch

grepet
kjensleradjective ontroerd, aangedaan, bewogen
Synonyms for grepet
Derived terms of grepet
Anagrams of grepet
Similar words

 
 

More examples
1.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
2.En av de fineste fiolinister verden har sett"," den fremste blant dagens utøvere"," fiolinistenes konge", er blant de karakteristikker kritikere har grepet til for å uttrykke sin begeistring over Perlmans virtuose og varme spill.
3.Jan Stenbeck forsterker på en elegant måte grepet om Kinnevik gjennom å bytte penger i Fagersta mot øket makt", heter det.
4.La ikke hjertet bli grepet av angst !" står det nå.
5.La ikke hjertet bli grepet av angst !
6.(New York Times) En stigende frykt for terrorisme mot arabere har grepet israelske politiske og religiøse ledere efter at det nylig ble gjort forsøk på å angripe den største islamske helligdom i Jerusalem.
7.Arbeiderbladets uttalelser om hvorledes påtalemyndigheten vurderer saken, er grepet fullstendig ut av luften, heter det i pressemeldingen, som er undertegnet av statsadvokat Lars Frønsdal.
8.Ble De grepet av bitterhet efter at flere års ulønnet kjempeinnsats for Afghanistan ble påskjønnet med stemplet som vinningsforbryter ?
9.Da ble jeg grepet av en iskald angst.
10.Den aller første kampen jeg dømte, mistet jeg imidlertid grepet på skikkelig.
11.Det er ikke det at også formannen i Norges Bondelag er blitt grepet av den kongelige norske misunnelsen ?
12.Det hele er grepet ut av løse luften.
13.Det viktigste er at man ikke blir grepet av panikk, uttaler en av dem.
14.For meg er den viktigste erkjennelse at når et diktatur først har grepet makten, da er det for folket nesten umulig efterpå å rive seg løs - forutsatt at det finnes en forvaltningsorganisasjon, slik den er for hånden i industrilandene.
15.Jeg hadde aldri møtt noen praktiserende muslim før jeg sluttet meg til islamMen jeg ble grepet av det åndelige innholdet.
16.Jeg tror ikke jeg har grepet om en større bit av det religiøse mysterium enn andre.
17.Leonardo tegnet det som alle menneskelige øyne har sett, men aldri skikkelig har grepet med sinnet eller tydet med ånden.
18.Men forsto De ikke at dette grepet kunne være livsfarlig ? spurte aktor, statsadvokat Steinar Trovåg.
19.Men vi har grepet til våpen og vi kommer til å slåss til vårt land er fritt og de ni nysomozistene i Managua, de ni comandantes, er drevet ut av Nicaragua, eller i det minste vil la Atlanterhavskysten være i fred.
20.Og Ronald Fangen holdt vekkelsestaler efter at han ble grepet av Oxfordbevegelsen, og salen var stedet for straffesaken mot Vidkun Quisling i 1945.
21.Regjeringen Willoch er den første regjering som virkelig har grepet fatt i problemet og gjort noe konstruktivt for å løse det, sa Eva Finstad.
22.Riktignok var de to hesteførerne bare 15 år, men de har vokst opp med de to hestene, kjente dem godt og opptrådte korrekt da dyrene ble grepet av panikk, sier lensmann Olav Teigen.
23.Så du kan også miste grepet på en kamp ?
24.Vi er jo alle grepet av den såkalte Alternativbevegelsen, hvilket vil si at vi er opptatt av andre måter å oppleve kropp og sjel på enn folk flest.
25.Vi har omgående grepet fatt i politikernes nye signaler om vilje til å redusere prisene på kommunale næringstomter, og vil snart komme med forslag til nye priser.
26.10 israelske statsborgere, alle utvandrere fra SovjetUnionen, ble grepet på fersk gjerning.
27.22åringen og 57åringen ble grepet av politiet på branntomten natt til tirsdag.
28.Alexander den store belønnet dem slik, fordi de hadde grepet inn og reddet seieren i et slag.
29.Amatøren Asbjørn Lervik kjørte på nytt et fint løp med sin egen Tortulla og efter en fin sisterunde kneblet hun lett grepet på Janne Svint.
30.Arbeiderpartiet er grepet av svartsyn.
Your last searches