Norwegian-Dutch translation of grimhet

Translation of the word grimhet from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grimhet in Dutch

grimhet
oppførendenoun wreedheid [f], onmenselijkheid [f], barbarisme [n], bruutheid [f], hardvochtigheid [f], ongevoeligheid [f], woestheid [f], ruwheid [f], gewelddadigheid [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Kid Creole and the Coconuts befinner seg altså, slik jeg tolker det, ved et veiskille hvor den kyniskkommersielle veien synes stadig vanskeligere å gå, og hvor nachspielets sminkeløse grimhet blir en større byrde å bære.
Your last searches