Norwegian-Dutch translation of gripe

Translation of the word gripe from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gripe in Dutch

gripe
generellverb graaien, grijpen, pakken, grissen
  tilfelleverb grijpen
  håndverb stevig vasthouden
  forbryterverb gevangennemen, vangen, arresteren, aanhouden
  bruddverb vangen, grijpen
  kjenslerverb ontroeren, aangrijpen
Synonyms for gripe
Derived terms of gripe
Anagrams of gripe
More examples
1.De vil overvåke det hele og gripe inn når det går dårlig.
2.Dette har skapt et" demokratigap" et tomrom uten folkevalgt kontroll, når lover og beslutninger vedtas på et EFnivå der de enkelte lands parlamentarikere vanskelig kan gripe inn.
3.Efter et konvensjonelt angrep, vil NATO temmelig raskt gripe til atomvåpen for å forsvare seg.
4.Hvorfor inngår ikke misfornøyde husmødre avtale med sin mann om å få utbetalt halvparten av hans nettolønn i stedet for å håpe på at myndighetene skal gripe inn overfor ham ved lovgivning ?
5.Siden videofilmforhandlerne, og det begynner å bli mange av dem, ikke tar sin handel alvorlig nok, må samfunnet gripe inn.
6.Stans råskapen," forkynner Nationen, og henviser til at det jo finnes straffebestemmelser som gir grunnlag for å gripe inn.
7.Så lenge juristene aktorerer saken i retten og har ansvaret for bevisføringen må de også kunne gripe inn på efterforskningsstadiet og øve innflytelse på hva som bør og skal belyses.
8.Vår kunnskap om hjernen viser stadig klarere at vi enkelte ganger kan gripe inn i dens biokjemi og interne arbeidsmåte like effektivt med psykologiske midler som ved slike ytre påvirkningsmetoder som medisiner eller operasjoner.
9.(NTBREUTERNPS / AP) President Ronald Reagan advarte igår den demokratiske borgerrettighetslederen Jesse Jackson mot ethvert forsøk på å gripe inn overfor sovjetiske myndigheter for å få løslatt Andrej Sakharov under sitt planlagte besøk i Moskva.
10.(NTBReuter / NPSAP) President Reagan har underrettet SaudiArabias kong Fahd om at USA om nødvendig vil overveie å gripe inn militært for å beskytte oljetransporten i Den persiske gulf.
11.(New York Times) Det kan straffe seg å gripe forstyrrende inn i de prosesser naturen selv har bygget opp gjennom årtusener.
12.Bruk den om du vil.... men da jeg trakk ned rullegardinen, ga jeg samtidig signal til politiet om å gripe inn.
13.De USAstøttede kriminelle kommer til å an gripe over der.
14.Dersom prisforskjellen mellom det nederlandske selskapet Heerema og norske anbud er brakt ned til mellom 10 og 15 prosent, er det ikke lenger umulig for meg å gripe inn til fordel for norske interesser, sa olje og energiminister Kåre Kristiansen til NTB tirsdag kveld.
15.Det amerikanske folk ønsker ikke at regjeringen skal gripe inn i deres hjem og treffe beslutninger i spørsmål som er personlige og moralske av natur.
16.Det bør finnes en beredskap for å gripe inn før en konfliktsituasjon utvikler seg til væpnet konflikt eller til regelrett krig, sier Egge.
17.Det er bare i akutte tilfeller hvor gatene sperres at politiet kommer til å gripe inn, parkometrene kommer vi ikke til å bry oss om, sier Austad.
18.Det er dekning for utvisning også i vårt reglement, men det er ikke overdommer som skal gripe inn mot usportslig opptreden.
19.Det er viktig å gripe inn tidlig overfor et begynnende narkotikamisbruk, hevder RNS, Riksforbundet for et narkotikafritt samfunn, når man i disse dager sender ut forslag til et handlingsprogram mot narkotika til alle landets kommuner og fylkeskommuner.
20.Dette er ikke bare et brudd på individets rettigheter, men også en fare for publikum, og politiet må gripe inn for å holde veiene i landet åpne, sa Brittan.
21.Disse nevndene ville vært et godt redskap for dyrenes vel, hevder Metveit, men her syndes det ofte på grunn av manglende inspeksjon og manglende mot til å gripe fatt i syndere.
22.Engasjementsstillingene er fordelt over nesten alle teamene, og en reduksjon på syv stillinger ute i felten innebærer store rokkeringer, som vil gripe dypt inn i de fleste teamenes arbeide.
23.Er det i noen spesielle saker De har ønsket å gripe inn ?
24.Er vi ikke kommet vel langt i offentlig detaljstyring og inngrep i den frie konkurranse når myndighetene finner det nødvendig å gripe inn og forby en munter kinoreklame for sorbits ?
25.Folkeretten pålegger neppe Norge å gripe inn i en slik privat innsamlingsaksjon som den Rød Ungdom har satt i gang for å hjelpe geriljaen i Afghanistan med våpen.
26.Frustrasjonen må ikke gripe om seg.
27.Hvis det blir nødvendig, vil vi gripe inn militært, sa han.
28.Hvis foreldre bare tar seg tid, vil barna smått om senn komme med signaler som man kan gripe fatt i.
29.Hvis lønnsøkningen overstiger vår ramme, vil regjeringen gripe inn, sa han.
30.Ingen konkrete planer, men jeg har nok å gripe fatt i.
Similar words

 
 

gripe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gripegripendegrepet
Indikative
1. Present
jeggriper
dugriper
hangriper
vigriper
deregriper
degriper
8. Perfect
jeghar grepet
duhar grepet
hanhar grepet
vihar grepet
derehar grepet
dehar grepet
2. Imperfect
jeggrep
dugrep
hangrep
vigrep
deregrep
degrep
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde grepet
duhadde grepet
hanhadde grepet
vihadde grepet
derehadde grepet
dehadde grepet
4a. Future
jegvil/skal gripe
duvil/skal gripe
hanvil/skal gripe
vivil/skal gripe
derevil/skal gripe
devil/skal gripe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha grepet
duvil/skal ha grepet
hanvil/skal ha grepet
vivil/skal ha grepet
derevil/skal ha grepet
devil/skal ha grepet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gripe
duville/skulle gripe
hanville/skulle gripe
viville/skulle gripe
dereville/skulle gripe
deville/skulle gripe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha grepet
duville/skulle ha grepet
hanville/skulle ha grepet
viville/skulle ha grepet
dereville/skulle ha grepet
deville/skulle ha grepet
Imperative
Affirmative
dugrip
viLa oss gripe
deregrip
Negative
duikke grip! (grip ikke)
dereikke grip! (grip ikke)
Your last searches