Norwegian-Dutch translation of gripes

Translation of the word gripes from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gripes in Dutch

gripes
mental tilstandverb ontroerd zijn, aangedaan zijn, bewogen zijn, getroffen zijn, geëmotioneerd zijn
Similar words

 
 

More examples
1.Bare ved tro gripes syndsforlatelsen og nåden.
2.Bensinforhandlernes økonomiske marginer er så knappe på forhånd, at når tapet nå kommer opp i 50 prosent, må det gripes inn der omkostningene er variable.
3.Hensikten har fra vår side vært å gi bedriften et klart signal, uten at det samtidig gripes direkte inn i lønnsforhandlingene med absolutte krav, sier han.
4.Vi tror at personer i helseog sosialetaten må læres opp til hvordan slike saker skal gripes an.
5.Alt kan imidlertid ikke gripes rent rasjonelt.
6.DET er gledelig at det i en tid da det så ofte gripes til voldsmidler for å løse tvister, lykkes to av verdens eldste stormakter å finne en løsning ved hjelp av klassisk diplomati.
7.Da må også de utfordringer som finnes, gripes.
8.Faktisk avsløres langt flere fordi naboer eller bekjente tipser politiet, enn de som gripes ved rutinekontroll i veikanten.
9.Først av alt mener Kise at det bør gripes inn mot den eksporten av spillolje som nå har oppstått.
10.Han gripes også i blant av en sterk trang til å fortelle sine redaktører hvordan de bør skrive.
11.Hvordan skal hansken fra departementet gripes ?
12.Kanskje problemet må gripes mere ved roten, og et nytt" påbyggingslån" kunne være en løsning.
13.Man gripes av samme melakoli, samme ensomhetsfølelse.
14.Man gripes av tanken Var det slik den gang Svartedauen herjet ?
15.Man gripes øyeblikkelig av eventyrstemningen når man trer inn i denne fortryllende" julelandsbyen", som sies å være enestående i verden.
16.Men Ingrid fortalte om vitaminer og andre smakfulle fortreffeligheter, og forklarte alt folket hvordan de grønne godsaker skal gripes an.
17.Men en bok der steforeldre selv står frem og forteller, tror jeg vil gripes begjærlig av alle som lever i blandede familier.
18.Men ihendehaveren kan også gripes av fantasiens flukt.
19.Men med mindre man på vestlig side gripes av panikk, vil de ikke nå sine mål, mener Rowny.
20.Men stående ordre er at det skal gripes inn mot alle slags ordensforstyrrelser - også de som russen gjør seg skyldig i.
21.Mennesket kan gripes av både døsdrift og lede, men de fleste lar seg jo gripe av livet til slutt.
22.Ofte vil en forfatter som er i ferd med å skape en god historie, gripes av den egenvekt handlingen får på en slik måte at nye og kanskje uventede kilder i diktersinnet får fritt utløp.
23.Selv om det her gripes til kjente grep fra denne genren, er det underholdende lesning.
24.Selvsagt. På boligsektoren har de tapt skanse efter skanse, og i tilløp til panikk gripes det så til virkemidler som langtfra er til heder for byggebransjen generelt og for" angriperne" spesielt.
25.Slik vi har julestria å bakse med, gripes kineseme av den store vår og nyttårssjauen.
26.Tre blir drept og de andre gripes av panikk fordi apasjene er venner ned steiner, trær og det som finnes i naturen, det som er de hvites fiender, er de reddet.
27.Ved siden av sinnssyke er utlendinger de eneste som kan gripes og holdes innesperret uten at de har gjort noe galt eller mistenkes for det.
28.Overfor personer som flykter i motorvogn, må skytevåpen bare brukes når det gjelder særlig farlige personer, og det dessuten anses ubetinget nødvendig at vedkommende umiddelbart gripes.
29.Vi vil stå overfor vanskelige politiske avveininger internt i Norge når det gjelder hvordan saken skal gripes videre an, sa Frøysnes, som også understreket at norske myndigheter meget nøye vil vurdere hvordan markedstilgangen for de viktige fiskeriproduktene kan sikres.
30.Advokat John I. Henriksen, formann i Den Norske Advokatfornings høringsutvalg, er ikke enig i at det gripes inn i for få barnevernssaker.
Your last searches