Norwegian-Dutch translation of heller

Translation of the word heller from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heller in Dutch

heller
forkjærlighetother boven, liever dan, liever, eerder, bij voorkeur
Derived terms of heller
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet kan uansett ikke bøye av, og bør heller ikke gjøre det.
2.Arbeiderpartiets alternative budsjett hadde nemlig heller ikke funnet sin endelige form da det ble presentert tidligere denne uken.
3.Arbeidsgiverne kan heller ikke stille tomhendte.
4.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
5.Bente Bakke kan da heller ikke tro at Arbeiderpartiet skal ta sitt endelige standpunkt i denne saken før hele utredningen fra åpningstidsutvalget foreligger og før høringsinstansene har uttalt seg !
6.Da er heller ikke solformørkelsen et dårlig varsel, forskjellen er bare at det som skygger, er større enn min kappe.
7.De aggressive revolverjournalistene" var visst to heller uskyldige vesener, for det ender med varm lunsj og vermouth og en lang, lang eftermiddag i haven.
8.De hellige uskyldiges kirkegård" sirlig stablet oppover veggene, og heller ikke kloakkene er langt unna.
9.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
10.Delstat i India" er heller ikke noe stort problem når man redigerer årsmeldingen i Norad på si.
11.Den høyteknologiske fristerinnen" (som var tittel på visningen), går heller ikke av veien for en forklekjole i silkeimitasjon, løselig festet med hattenåler i fronten.
12.Denne påstand ble begrunnet med at den vestlige pasifisme og slagordet" heller rød enn død" er uttrykk for verdioppløsning og nihilisme, og et signal til USSR om, at det vestlige menneske ikke lenger finner noe som gir livet mening.
13.Dessverre er heller ikke dette korrekt.
14.Det er neppe tvil om at Bjerke I er mer originaltro enn Bjerke II - men det kan neppe heller diskuteres at sistnevnte er mer" flytendenorskpoetisk" enn førstnevnte !
15.Det kritiske punkt (fra kristent synspunkt) er ikke skilsmissen og heller ikke den offentlige autorisasjon av denne.
16.Det synes nok som om veien fram til det samfunnsmessige medansvar som statssekretæren erkjenner behovet for, er heller lang.
17.Det tjener heller ikke sprogfredens sak når Fredrik Norman samme dag hevder at 83% av elevene er mot tvungen sidemålsstil.
18.Du vet, i stedet for å se en politiker plante ett tre mens tusener ser på, så ville jeg heller se tusener plante tusener av trær, mens en politiker ser på !
19.Efter bildet å dømme synes MonnIversen heller ikke ukjent med skriften på plankeveggen.
20.Ei heller er det nok bare å ha militær karriere eller å ha hatt en heldig finger med i oppbyggingen av et firma.
21.Eldreomsorgen går heller ikke fri", sier Ivar Leveraas.
22.Embattled Garden" tar heller ikke for tungt på en fantasi over hva som kunne ha foregått i Paradisets Have.
23.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
24.En så humørsyk stemme at den nesten spaserte på egne bein ut av radioen" (Dagbladet) eller" sprudler av yndig charme og heller i neste øyeblikk potter rett ut av vinduet".
25.Folke Bernadotte var ingen antisemitt, men han var heller ikke glad i jødene.
26.For det første har vi ikke krevet dette, og vi aksepterer heller ikke at de er ledere av f.eks. efterforskning av straffesaker.
27.For meg innebærer nonfigurative eller abstrakte maleri ingen mulighet til å uttrykke spenninger mellom mennesker - heller ikke spenninger mellom mennesker og det sansbare og det oversanselige.
28.For min egen del har jeg alltid betraktet litteraturen som en stafett og vil heller krabbe en ny etappe, enn å ta på meg forrige generasjons kortbukser og løpe første etappe om igjen.
29.Forbrytelsens element" heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet" von", en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
30.Fristedet Christiania" i København har vel heller ikke vært til gavn for noen ungdom.
Your last searches