No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword heller ikke. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet kan uansett ikke bøye av, og bør heller ikke gjøre det.
2.Arbeiderpartiets alternative budsjett hadde nemlig heller ikke funnet sin endelige form da det ble presentert tidligere denne uken.
3.Arbeidsgiverne kan heller ikke stille tomhendte.
4.Bente Bakke kan da heller ikke tro at Arbeiderpartiet skal ta sitt endelige standpunkt i denne saken før hele utredningen fra åpningstidsutvalget foreligger og før høringsinstansene har uttalt seg !
5.Da er heller ikke solformørkelsen et dårlig varsel, forskjellen er bare at det som skygger, er større enn min kappe.
6.De hellige uskyldiges kirkegård" sirlig stablet oppover veggene, og heller ikke kloakkene er langt unna.
7.Delstat i India" er heller ikke noe stort problem når man redigerer årsmeldingen i Norad på si.
8.Den høyteknologiske fristerinnen" (som var tittel på visningen), går heller ikke av veien for en forklekjole i silkeimitasjon, løselig festet med hattenåler i fronten.
9.Dessverre er heller ikke dette korrekt.
10.Det kritiske punkt (fra kristent synspunkt) er ikke skilsmissen og heller ikke den offentlige autorisasjon av denne.
11.Det tjener heller ikke sprogfredens sak når Fredrik Norman samme dag hevder at 83% av elevene er mot tvungen sidemålsstil.
12.Efter bildet å dømme synes MonnIversen heller ikke ukjent med skriften på plankeveggen.
13.Eldreomsorgen går heller ikke fri", sier Ivar Leveraas.
14.Embattled Garden" tar heller ikke for tungt på en fantasi over hva som kunne ha foregått i Paradisets Have.
15.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
16.Folke Bernadotte var ingen antisemitt, men han var heller ikke glad i jødene.
17.For det første har vi ikke krevet dette, og vi aksepterer heller ikke at de er ledere av f.eks. efterforskning av straffesaker.
18.For meg innebærer nonfigurative eller abstrakte maleri ingen mulighet til å uttrykke spenninger mellom mennesker - heller ikke spenninger mellom mennesker og det sansbare og det oversanselige.
19.Forbrytelsens element" heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet" von", en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
20.Fristedet Christiania" i København har vel heller ikke vært til gavn for noen ungdom.
21.Han er heller ikke nådig mot norsk presse.
22.Han har heller ikke fått anledning til å samkjøre seg med de andre," hevder forbundspresidenten.
23.Heller ikke i denne finansdebatten har regjeringen klart å tilrive seg den politiske offensiven.
24.Hun vil heller ikke partipolitisere saker.
25.Huset" må heller ikke ha tak, takrenner, blomsterkasser e.l. som stikker utenfor bilens bredde.
26.Idefolket" sender i sin resignasjon håpløse baller til to lag som heller ikke klarer å gjøre noe særlig utav dem.
27.Jeg opplever aldri nøden så vond som når den er gullinnfattet" Kvinnen fornekter seg heller ikke når hun skulle gi uttrykk for sin hengivenhet ovenfor Jesus.
28.Jeg ville ansett det rimelig at man ikke hadde reist all denne blåst omkring spørsmålet nå, det var vel heller ikke blitt gjort, hvis vi ikke skulle hatt stortingsvalg 8 oktober.
29.Krigen" mellom Høyre og Senterpartiet later til å være avblåst, og heller ikke fra Arbeiderpartiet kommer det idag noen krav om å" skru klokken tilbake".
30.La oss heller ikke glemme Paulus uten påny å spesifisere.