Norwegian-Dutch translation of henger

Translation of the word henger from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henger in Dutch

henger
klærnoun kapstok [m]
Synonyms for henger
Derived terms of henger
Similar words

 
 

More examples
1.All the things" gir meg ikke like meget, de forskjellige elementene henger ikke alltid like bra sammen, både trommr og vokale forstyrrer det delikate pianospillet.
2.De umiddelbare problemene som Oslo nå står overfor henger naturligvis sammen med den borgerlige krisepolitikken som føres av Regjeringen.
3.Denne plakat henger på fru Engum Hagens kontor.
4.Hamlet" i ballettversjon henger foreløbig efter med 34 % en måned før premieren 22. november.
5.Høyesterettsteppet", utført av EliMarie Johnsen og Per Gøransson, henger til søndag.
6.Jeg henger ljåen / tilbake i skuret, og føler meg / langt fra døden, forvandlet / av rosehekken.
7.Lilla Nobelpriset" er utdelt, det vil si Litteraturfrämjandets store pris, og som det fremgår av betegnelsen, er det en pris som henger meget høyt.
8.Min befatning med selskapets skip henger sammen med at mitt firma har fungert som agenter i Norge og operert selskapets nybygninger siden disse ble levert fra de respektive verksteder.
9.På snoren trer de soppen og henger den til tørk".
10.Selvportrett" av van Gogh nå henger på sin plass i Nasjonalgalleriet igjen.
11.Sosialistisk Ungdom har ikke skjønt hvordan dette virkelig henger sammen.
12.Aldri har denne aldersgruppen vært mer in enn idag, fortsetter hun og avfeier suverent våre vage antydninger om at kåper i 3 000 kronersklassen vel henger noe høyt for folk flest.
13.De ekstreme kursutslag man ser for enkelte papirer henger ofte sammen med at det ikke er så store selskaper og derfor ikke særlig stort omsetningsvolum, påpeker banksjef Fredrik Thürmer overfor Aftenposten.
14.Det er en fordel at frukten henger så lenge som mulig.
15.Det er helt klart at lærerorganisasjonene ikke aksepterer" diktatet på fem prosent fra statsbudsjettet", sa han, og minnet om vanskeligere forhold med hensyn til studiefinansiering og tilbakebetaling av lån, og grupper som henger efter m.m.
16.Det er jo bare juks og fanteri alt sammen, bygget opp av rør og bølgeblikk og aluminium ; helikopteret er laget av isopor og lerret og henger ganske enkelt i taket og blir heist opp og ned efter behov, ingen sitter i det i virkeligheten, men lyden er virkelig nok !
17.Det henger et aldri så lite" men" i luften ?
18.Det henger også sammen med at de private som Redd Barna og misjonsorganisasjonene, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp, i stor grad har rettet sin virksomhet mot å nå de fattigste.
19.Det henger sammen med at de fem nå har to landskamper bak seg uten et eneste baklengsmål.
20.Det henger sammen med at pasientene ikke har mulighet til selv å velge tjenester, mener ungdomspartiet.
21.Det henger sammen med flere ting, bl.a. at jeg ikke begynte som virkelig maratonløper før ifjor.
22.Det henger sammen med markedsføringen, hevder en.
23.Det høye tallet henger sammen med at det er vanskelig å gi prevensjon til så unge mennesker.
24.Det kan synes urasjonelt, men henger sammen med at Bærumsbanen, Ekebergbanen og Holmenkolbanen har beholdt sine tidligere hittegodskontorer, selv efter sammenslåingen.
25.Det meste av våre muskel smerter henger sammen med at vi undertrykker våre behov.
26.Det nye nødalarmsystemet gjør tilværelsen tryggere for eldre enslige som ønsker å bo hjemme, sier Einar Bassøe, administrerende direktør i Bassøe Meling Telematikk A / S. Ved at man trykker på den røde alarmknappen som henger i et kjede rundt halsen, utløses en alarm som oppfanges av mottagerapparatet som er plassert under telefonen.
27.Dette er" snille" konflikter og de henger sammen med at nordmenn som bor i eldre bygårder i sentrum ofte er ektepar uten barn, men som har innvandrerfamilier med mange barn som nabo.
28.Dette henger ikke sammen.
29.Dette henger sammen med den stigende arbeidsledighet blant ungdom, forteller Arne Krokan.
30.Efter at jeg skrev boken, er jeg blitt svært opptatt av immunstoffskiftet og psykisk mekanisme, hvordan immunstoffskiftet henger sammen med miljøbelastning og bestemte personlighetstrekk.
Your last searches