Norwegian-Dutch translation of himmellegeme

Translation of the word himmellegeme from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

himmellegeme in Dutch

himmellegeme
astronominoun hemellichaam [n], hemelbol [m]
Synonyms for himmellegeme
Similar words

 
 

More examples
1.En av teoriene som ligger til grunn for letingen efter liv, er den påstand at livet opprinnelig ikke oppsto her på Jorden, men kom drivende hit fra et fjernt himmellegeme.
2.En gruppe astronomer under ledelse av Donald McCarthy fra universitetet i Arizona har registrert et himmellegeme som går i bane rundt en stjerne, 21 lysår fra Jorden.
3.Et himmellegeme som ingen har hatt anelse om før IRAS fanget opp den infrarøde strålingen fra det.
4.Da er det mer trolig at jorden skulle ha rykket til seg en bit av et annet himmellegeme som kom innenfor Rochegrensen.
5.Dessuten hender det bare en gang på to hundre og femti tusen år at en komet av den størrelsen nærmer seg Jorden, og en gang på en million år at et ti ganger større himmellegeme beveger seg i retning vår planet.
6.Ifølge astronomene på det astrofysiske instituttet på Krim, som Isvestija har konsultert, kan man med dagens raketter sprenge et hvilket som helst himmellegeme med en diameter på opptil en kilometer.
7.Ifølge ekspertene på Krim vil man kunne oppdage et større himmellegeme på vei mot Jorden minst en måned i forveien, til tross for at det suser frem med en fart av en million kilometer pr. døgn.
Your last searches