Norwegian-Dutch translation of honorere

Translation of the word honorere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

honorere in Dutch

honorere
overenskommelseverb nakomen
  bankvirksomhetverb honoreren, uitbetalen, accepteren
Synonyms for honorere
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis det er ønske om å honorere barn eller andre uorganiserte skuepillere, må dette bli en sak mellom disse, produsenten og eventuelt NRK.
2.Treets Venner ville gjerne honorere den omsorg som her er vist et usedvanlig vakkert og verneverdig tre, nærmest et landemerke i Leikanger, heter det i begrunnelsen for tildelingen.
3.De 15 millioner kroner skal brukes til å honorere gode ideer.
4.Foreliggende slett kamuflerte repriseutspill gjennom nevnte politiske lag, er en klar provokasjon som de berørte i bydelen sikkert vil vite å honorere.
5.Ledelsens oppgave blir å fordele" godene" best mulig, sier Gunnar Helset som har myndighet til å justere spillet, honorere gode initiativer og" straffe" svake prestasjoner.
6.Tre poeng for seier vil i sterkere grad honorere offensiv fotball.
7.Det må være mulig å honorere fremgang hos hver eneste en.
8.Det ville ha ødelagt den nordiske oppfatning av et skihopp, der kraft og eleganse i kombinasjon er det man vil honorere, mener Martinsen.
9.Men det burde utkomme langt oftere enn hvert kvartal, ha adskillig flere sider og økonomi til å honorere bidragsyderne skikkelig.
10.Nobelkomiteen vil honorere det organisasjonen allerede har gjort.
11.Når det gjelder kvinnefotballen, har den hatt en eksplosiv utvikling i Norge de siste årene, og i samarbeide med Adinor fant vi tiden inne til å honorere scoringsiveren også blant kvinnene.
12.Selv idag er vi lite villige til å honorere de som fullfører tjenesten, det være seg med penger, poenger eller ansiennitet.
13.Statsminister Thatcher har åpenbart villet honorere hans moderasjon.
Your last searches