Norwegian-Dutch translation of hovedperson

Translation of the word hovedperson from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hovedperson in Dutch

hovedperson
kino - teaternoun hoofdrolspeler [m], hoofdpersoon [m], hoofdfiguur [m], hoofdpersonage [n], protagonist [m]
  kino - teaternoun hoofdrolspeelster [f], hoofdpersoon [f], hoofdfiguur [f], hoofdpersonage [n], protagoniste [f]
  historie - mannnoun protagonist [m]
  historie - kvinnenoun protagoniste [f]
  bøker - mannnoun hoofdpersoon [m], hoofdfiguur [m/n], hoofdrolspeler [m], protagonist [m]
  bøker - kvinnenoun hoofdpersoon [m], hoofdfiguur [f/n], hoofdrolspeelster [f], protagoniste [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Ja, hvert bind har en hovedperson.
2.Rundt 80 prosent av husstandene med hovedperson over 50 år ble fortsatt boende.
3.ATTEREN er selv den skjulte hovedperson i alt han skriver.
4.Bernard Crick viser at den som leser romanen nøye, finner en hovedperson som hverken er endimensjonal eller så svak at han er uinteressant.
5.Cleng Peerson, den norske utvandrings far, er hovedperson i det foredraget forfatteren Alfred Hauge holder i kveld på Høvikodden i forbindelse med utstillingen" Reisen til Amerika".
6.Dagens hovedperson, som også er båteier, kunne derefter motta et stort anker fra sine nærmeste medarbeidere som uttrykk for givernes håp om at han nå, efter ti år, er trygt forankret på Grand.
7.Den ene, virkelige hovedperson i hørespillet - som altså ble spilt 3. juni og 1. pinsedag - var og ble Rebecca ; mor, bestemor og fanatisk - men følelseskold - predikant.
8.Den hjelp stykkets hovedperson - den skyldbesatte legen - får ut av sin" flukt" er imidlertid tomhet.
9.Den tredje hovedperson, kulturlivets maktfaktor og smaksdommer, Johan Ludvig Heiberg, var oså et offer for konsekvenser og krefter større enn ham selv.
10.Der var - og er fremdeles - kvinner hovedperson, overhode, leder, administrator, og det ene kjønn verdsettes og respekteres iblant like høyt som det andre.
11.Dernest blir sønnen Sidner hovedperson i den grad at han blir romanens sentrale skikkelse.
12.Det samme gjaldt den tilbaketrukne hovedperson, som laget innslag med tykke, fine akkordsoli på piano, og dessuten også kom bedre frem i pene ballader.
13.Det som savnes i denne boken, er det som så ofte savnes i bøker for barn og unge, at forfatteren våger mer både for sin egen del og dermed for sin hovedperson.
14.Det var også politiske elementer i den samtale mellom Stein Gudding og James Farruggia som foregikk på lydbåndet, men den gang med Farruggia som hovedperson.
15.Eila Halonen som den kvinnelige hovedperson Lea Markku i" Det vaklende huset".
16.En ny hovedperson dukker opp på over 100 sider mot slutten i romanen, det virker trettende.
17.En smilende nisse med grønn topplue og som vinker med begge hender av lutter glede, var tidligere i høst hovedperson i en heftig strid.
18.Endel kjenner bokens hovedperson fra før.
19.Er man en beundrer av Jeanne dArc, kan man glede seg over flere stikk hvor hun er hovedperson.
20.Filmens hovedperson er en politimann som settes under hypnose.
21.Filmens hovedperson er tidligere jorunalist, han er så blitt informasjonssjef i et oljeselskap.
22.Forsikring av kvinner er derfor også til mannens interesse, men han betrakter seg fortsatt gjerne som" hovedperson" i familien.
23.Forskerne Tor Bysveen og Sigmund Knutsen har funnet at det er husstander med eldre eller middelaldrende hovedperson eller med skolebarn, som har lavest mobilitet.
24.Gud er historiens hovedperson, og derfor er det av avgjørende betydning at mennesket har et rett forhold til Ham.
25.Han sitter helt alene og nyter sin aperitiff, for et øyeblikk hovedperson i sitt eget skuespill.
26.Hovedperson Herlovsen var naturlig nok lei seg.
27.Hovedperson i" Skolen 1983" er landets fremste skolehistoriker, dosent HansJørgen Dokka.
28.I den skiftningen mellom poesi og bitterhet, satire og varme som Rostands hovedperson lever i, kreves det større stemmeressurser og fler nyanser enn dem Rasmussen rår over.
29.I premissene heter det videre at saksøker var tilstede i rettsbygningen som vidne, ikke som tiltalt, og han var således ingen hovedperson i den aktuelle straffesak.
30.I sin kjærlighetserklæring fastslo Aabel, at kveldens hovedperson aldri har vært vakrere og mer praktfull enn i dag.
Your last searches