Norwegian-Dutch translation of hundreårig

Translation of the word hundreårig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hundreårig in Dutch

hundreårig
periodeadjective honderdjarig
Similar words

 
 

More examples
1.Begge ledere er naturforskere som nå håper på en langsiktig innsats som knytter bånd tilbake til en hundreårig tysk polarforskningstradisjon - som to verdenskriger avbrøt for lange perioder.
2.Det statistikken og eksemplene forteller oss, er at en mer enn hundreårig tradisjon for norsktysk kulturell kontakt og påvirkning lever videre.
3.Lærdalsmarkedet er en hundreårig tradisjon som de senere år har ligget nede.
4.Men det kan langsomt endre seg, for lakseeksperimentet er et nytt og viktig skritt på veien bort fra et hundreårig misbruk av en av Europas store elver.
5.Når Garden 5. august gir konsert på Windsor Castle, brytes en hundreårig tradisjon, idet denne sommerkonserten tidligere alltid har vært gitt av et britisk orkester.
6.Odd Berg i Tromsø er en av de store i nordnorsk næringsliv, med en hundreårig historie og en kvart milliard i omsetning siste år, med 300 mennesker på dagens lønningsliste og en mangeartet virksomhet fra Honningsvåg til Houston.
7.Tilslutt en lett blanding av forskjellige emner som : kloke og dumme hunder, jakthunden i kunsten, puddelklipp - en hundreårig tradisjon.
Your last searches