Norwegian-Dutch translation of i begynnelsen

Translation of the word i begynnelsen from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i begynnelsen in Dutch

i begynnelsen
generellother aanvankelijk, in het begin
  opphavother eerst
Synonyms for i begynnelsen
Similar words

 
 

More examples
1.Et utsagn som helt i begynnelsen fastsetter tilværelsens uunngåelighet og nødvendighet i fortsettelen av den manende stemmens befaling (" On.").
2.Germa Lionel" er ventet til Høyanger i begynnelsen av august.
3.I begynnelsen er det et ork, men senere blir det et behov.
4.I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud.
5.I begynnelsen var det spennende, men nå føles det ofte tungt å være så langt borte fra mor og far.
6.Ideen om opprettelse av en atomvåpenfri sone i Norden ble lagt frem i begynnelsen av 60årene.
7.Muldvarpen" bygger i mange detaljer på Le Carres egne opplevelser som britisk efterretningsagent i Tyskland omkring 1960, og på historien med Kim Philby, som nesten ble leder for den britiske efterretningstjeneste i begynnelsen av 1950årene, men som hadde arbeidet for SovjetUnionen helt siden slutten av 1930årene.
8.Norway" kommer til Hamburg i begynnelsen av september for å få to nye dieselmotorer og nye generatorer.
9.Overtrykksposen" skal foreløbig produseres i 10 000 eksemplarer, og skal i begynnelsen av denne måned demonstreres for sanitetspersonell fra hele Norden, skriver Halden Arbeiderblad.
10.Sjokoladefabrikken" ble nemlig grunnlagt i begynnelsen av dette hundreåret.
11.Verdenscupen blir ikke artig før mot slutten av sesongen - i begynnelsen må vi vinne hvert eneste renn for å henge med i toppen, men jeg synes antall konkurranser som det vi har idag er passende, selv om jeg nok vil si at det burde ha vært lagt inn WBCrenn også i OL.
12.(NTBRB) Argentinerne forsøker å gjøre sine innkjøp i begynnelsen av måneden, så fort lønnen er kommet inn.
13.Allerede i begynnelsen av neste år regner vi med å utvide konseptet, sier Budde.
14.Bortsett fra en periode i slutten av tredje sett og i begynnelsen av fjerde sett, var det stort sett enveiskjøring.
15.Da jeg påviste forbindelsen mellom nikkelstøv i lungene og lungekreft hos Falconbridgearbeiderne i begynnelsen av 50tallet, reagerte hverken Direktoratet for arbeidstilsynet eller ledelsen ved nikkelverket.
16.Den gamle japanske byggekunsten døde nesten ut i begynnelsen av dette århundre, samtidig med at det ble en sterkere vestlig påvirkning.
17.Det er ikke uvanlig at klare netter kan gi temperaturer helt ned mot null grader allerede i begynnelsen av september, forteller vakthavende meteorolog på Blindern.
18.Det er lettere å bryte et misbruk i begynnelsen av" karrieren", og faren for å dra andre med i et misbruk er størst i løpet av det første misbrukåret, forteller brosjyren som er en del av et handlingsprogram mot narkotika fra Riksforbundet for et narkotikafritt samfunn.
19.Det er mye og betyr at vi kan spare ca. en uke på veksten pr. måned, sier Roar Moe, som i begynnelsen av august tiltrådte ny stilling - et professorat i blomsterdyrking - ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i København.
20.Det er vesentlig Bowermans fortjeneste, mener Knut Kvalheim, som selv trente under Bowerman i begynnelsen av sitt opphold (197173) i Eugene.
21.Det skal ikke bli lenge til nå... i begynnelsen av neste måned, skulle jeg tro.
22.Dette er den første fine solskinnsdagen, for det blåste ganske kraftig i begynnelsen av uken.
23.Folk har sagt at jeg er treg i begynnelsen.
24.For fjerde eller femte gang tok jeg i begynnelsen av dette tiåret for meg et romanprosjekt jeg har hatt problemer med å fullføre.
25.Full fart i motstandskampen ble det virkelig i begynnelsen av 70årene, forteller Grete Mjøset.
26.Først i begynnelsen av 70årene opprettet vi diplomatiske forbindelser med de vestlige landene.
27.Her er vi meget fornøyd, sa partiformannen, men la vekt på at den høye inflasjonen i begynnelsen av 1980årene har rammet distriktene særlig hardt.
28.I Grekenland sporer vi begynnelsen til den vesterlandske sivilisasjon.
29.I begynnelsen av 1970tallet var det lettest å være finansrådmann.
30.I begynnelsen av 1990årene vil fødselskullene nå et bunnnivå som krever at det enten innføres lengre førstegangstjeneste, at det fritas færre, dvs. at man senker de medisinske kravene for å komme inn, eller at man skriver ut kvinner.
Your last searches