Norwegian-Dutch translation of ikke regne med

Translation of the word ikke regne med from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ikke regne med in Dutch

ikke regne med
planverb geen rekening houden met
Similar words

 
 

More examples
1.Dessverre kan dere ikke regne med så gode resultater fremover, jeg er nemlig inne i en personlig krise.
2.I Lombardi kan man jo ikke regne med å gjenoppleve med det første.
3.Som del av en trepartiregjering kan vi ikke regne med å få full uttelling på alle områder.
4.Som vanlig ved slike meglingsinnspurter kan en ikke regne med noen avklaring før i ellevte time".
5.Vi kan ikke regne med å bli tatt seriøst når det brukes ord som" yngler som rotter"," pakkissvin" etc.", heter det videre i brevet.
6.Hva dette innebærer økonomisk har jeg ikke fått bragt på det rene ennå, men efter det jeg har hørt fra svensker som har spilt i SydEuropa, kan man leve godt av å være volleyballspiller, men man kan ikke regne med å få lagt seg opp noe.
7.Mange av sakene som står på venteliste, kan ikke regne med å bli behandlet før i februar neste år.
8.Så mye kan vi ikke regne med i kommunebudsjettet, men vi har fått rådmannens støtte til 200 000 kroner, slik at vi ihvertfall kan begynne utbedring neste år.
9.Vi kan ikke regne med at de kommuner som særlig rammes av dette, kan løse sine akutte likviditetsproblemer i 1985 alene.
10.Vi kan ikke regne med at meglingsmannen vil ta noe initiativ, men vi synes han burde vurdere det, fordi lockoutvarslet har utvidet konflikten så kraftig, sier Skaug.
11.Vi tok kontakt med arrangørene, men fikk klar beskjed om at flere startlisenser kunne vi ikke regne med, forteller Birger Hjeltnes i forbundet.
12.70årenes tverrpolitiske enighet om økte kulturbevilgninger kan man i trange tider som dette ikke regne med bare kan øke og øke.
13.Asker Jeger og Fiskeforening kan nok ikke regne med at Blakstad sykehus, over sitt driftsbudsjett, bevilger 100 000 kroner til bygging av fisketrapper i Aabyfossen.
14.Avdankede spillere kan ikke regne med å få nyte sitt otium på en sofa i fabrikkens hvilerom.
15.De kan ikke regne med rekruttering av folk med utdannelse fra universitet eller høyskoler.
16.De kan ikke regne med å oppnå høy pris og dermed stor egenkapital.
17.Denne snart" glemte generasjon" er ikke lenger medlemmer av Komponistforeningen, og dermed kan man ikke regne med at hverken foreningen eller andre vil arbeide for å fremme deres musikk.
18.Derfor kan Gina ikke regne med at det vil komme flere skolebarn i barnehaven med det første, selv om både hun og de voksne ønsker det.
19.Dessuten har de fleste her anskaffet seg bolig som ikke er ferdigbetalt, og vi kan heller ikke regne med at ektefellen vil kunne skaffe ny jobb et annet sted.
20.Det gjelder boligbyggingen generelt, for vi kan ikke regne med et marked på stort mer enn 25 000 nye boliger årlig de kommende år.
21.Det kan vi ikke regne med at de vil finne seg i.
22.Det vi må gjøre er å sette inn tverrpolitiske midler og ikke regne med noen av partiene, men satse på den enkelte politiker, understreket Husveg.
23.En Knut Hjeltnes kan altså ikke regne med å få sine fem beste diskos og kuleresultater godkjent, og dermed fylle Gulars kastkvote alene !
24.En annen sak er at selv om reklame skulle tillates, kan man ikke regne med alle slags priser.
25.En kan dessverre ikke regne med at det alltid er andre passasjerer som er villige til å gi den nødvendige håndsrekning.
26.En sterk norsk forsvarsinnsats er en forutsetning for politisk og praktisk støtte fra våre allierte, og vi kan ikke regne med alliert hjelp dersom vi selv ikke er villige til å dra vår del av lasset.
27.Fjorårets serievinnere, Hellerasten, har mistet nesten hele førstesekseren fra forrige sesong, og kan nok ikke regne med å få spille førstefiolin i årets serie.
28.Flere hundre pasienter som står på venteliste for undersøkelse og behandling på sykhusene i Oslo kan ikke regne med å bli innkalt med det første, efter et vedtak som ble fattet i helse og sykehusutvalget i Oslo igår.
29.Fremskrittspartiet kan ikke regne med å få støtte fra andre partier for sine forslag i den såkalte finansinnstilling fra Stortingets finanskomite, som kommer denne uken.
30.Går selskapene ut over denne rammen, kan de ikke regne med at statsstøtten økes tilsvarende.
Your last searches