Norwegian-Dutch translation of industriarbeider

Translation of the word industriarbeider from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

industriarbeider in Dutch

industriarbeider
fabrikk - mannnoun fabrieksarbeider [m], arbeider [m]
  fabrikk - kvinnenoun fabrieksarbeidster [f], arbeidster [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Advarende røster har allerede hevet seg mot hva som vil skje dersom taket på den pensjonsgivende inntekten blir senket så mye som foreslått, noe over" gjennomsnittsinntekten" til en industriarbeider, 110 000 kroner idag.
2.De sunne arbeiderboligene som ble bygget på østkanten i siste halvdel av forrige århundre falt imidlertid for dyre for den alminnelige industriarbeider.
3.Den sorte industriarbeider - nøkkelen til en gjennomgripende forandring av det sydafrikanske samfunnssystem ?
4.Gjennom 1970årene var den boligpolitiske målsetning at boutgiftene ikke skulle overstige 20 pst. av bruttoinntekt for en vanlig industriarbeider.
5.I 1984 vil en industriarbeider ha en brutto årsinntekt på godt over 100 000 kr., dvs. at boutgiftene som andel av husleien ligger langt under 20 pst. i NBBLs eksempel.
6.I den samme periode har lønnen for en vanlig industriarbeider steget med 10,3 pst. pr. år gjennomsnittlig.
7.Lærer Jorunn Gulbrandsen ble valgt til politisk nestleder og industriarbeider Arne Lauritzen organisatorisk nestleder.
8.Min far var industriarbeider og medlem av kommunistpartiet, min mor arbeidet i en tekstilfabrikk.
9.Per Kr. Gjeruldsen, industriarbeider, Nes, 17.
10.Prøvde seg som telexoperatør, konduktør, industriarbeider.
11.På annen plass følger fritidskonsulent Liss Schancke og på tredje industriarbeider Ivan Høgeli.
12.På de neste plassene følger snekker Aksel Nærstad fra Asker, psykolog Grete Schau, Ås, industriarbeider Tove Nødland, Asker, og jordstyretekniker Gunn Frisholm fra Ullensaker.
13.Svensken, som til daglig er industriarbeider i Uddevalla, hadde startet sitt kanalcruise to timer før oss fra Norbury Junction.
14.Det er 7000 ganger det en gjennomsnittlig industriarbeider tjener eller en tiendedel av hva bøndene får i overføringer.
15.Arbeiderne tjener ca. 80 yen, eller ca. 300 kroner pr. måned, som er en nokså almindelig arbeidslønn for en industriarbeider i Kina idag.
16.Basert på takstene pr. januar 1985 må en vanlig industriarbeider arbeide 50,6 timer for å dekke disse.
17.Blant annet er det en vanlig foreteelse at arbeidsgivere med flere ansatte oppgir at de tjener langt mindre enn en industriarbeider.
18.De benytter det De kaller" en tyisk industriarbeider" og anfører at han har hjemmearbeidende kone og to barn.
19.Det er ikke verre for en lærer å skifte arbeid fra en skole til en annen enn det er for en industriarbeider å skifte arbeidsplass.
20.Det tilsvarer over åtte timers arbeid for en ufaglært industriarbeider.
21.Dette gjelder like gjerne tradisjonelle kvinneyrker, for eksempel sykepleiere og ekspeditriser, som må bære og stå hele dagen, som en bygnings eller industriarbeider.
22.En industriarbeider fra Namsos har vunnet 760 000 kroner i fotballtipping for en innsats på ti kroner.
23.En industriarbeider med gjennomsnittslønn fikk iår en skattelettelse tilsvarende 1, kr. pr. dag.
24.En moderne samfunnsbelysning, der hovedpersonen ikke lenger er soldat, men industriarbeider.
25.For å sammenligne boligkostnadene over en lang tidsperiode, beregnet jeg det antall timer en industriarbeider måtte arbeide i ulike år fra 1960 for å kjøpe seg et nytt husbankhus.
26.Idag koster en flaske 30 kroner og timelønnen for en industriarbeider 58,41 kroner, så man klarer seg med å jobbe i en halv time.
27.Industriarbeider Roger Solheim fra Bamble står på tredjeplass.
28.Kunstnere som arbeider hardt bør ha lønn tilsvarende gjennomsnittet for en industriarbeider.
29.Magnar Sortåsløkken (37), Hedmark, industriarbeider og tillitsmann på Moelven Brug.
30.Men om Tora Houg er en typisk akademiker, er til gjengjeld den nye Hedmarksrepresentanten en ekte industriarbeider.
Your last searches