Norwegian-Dutch translation of innbringe

Translation of the word innbringe from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innbringe in Dutch

innbringe
fortjeneverb opbrengen, opleveren, inbrengen
Synonyms for innbringe
More examples
1.Greteløpet", hvor Vidar er teknisk arrangør, håper også klubben skal innbringe dem i det minste 10 000 kroner.
2.Til eftertanke," skriver Høien," nevnes at direkte skatt på inntekt og formue" bare" vil innbringe 10 mrd. kroner.
3.Du var ikke klar over, da, at dette kunne innbringe midler urettmessig ? spurte aktor, politiadjutant Tore Lindseth.
4.Full sal vil innbringe prosjektet 90,000 kroner.
5.Jeg går heller og hever ledighetstrygden, som er på 49,10 pund for 14 dager, fremfor å ta en jobb som ville innbringe meg 25 pund uken.
6.Nei, mener Steffen, - jeg er inneforstått med at tiden i USA var en slags læretid, og at den ikke ville innbringe store summer.
7.Nå må jeg iallfall stille krav om skikkelig sparring, sier Steffen, som ikke har fått noen antydning om hva en EMkamp vil innbringe.
8.Vi håper at aksjonen, som skal pågå hele 1984, vil innbringe fire millioner kroner, sier innsamlingsleder Ragna Tosterud i Redd Barna til Aftenposten.
9.Aksjetegningen vil innbringe den britiske statskasse nær 40 milliarder kroner netto.
10.Arbeiderpartiet, som tidligere har vendt tommelen ned, har efter nærmere eftertanke kommet til at det kan bli god bruk for de 300 millioner kroner man regner med spillet vil innbringe.
11.Auksjonen begynner i Norfolk 8. oktober, og man tror at den vil innbringe mellom en og fem millioner dollar.
12.Avgiftene på denne trafikken vil innbringe sveitserne over 1,2 milliarder kroner.
13.Bensinavgiften vil i 1984 innbringe 3.300 mill. kroner til statskassen.
14.Brukt i pelletsproduksjon ville barken kunne innbringe skogeierne i Glommen Skogeierforening rundt 14 millioner kroner, melder Østlendingen.
15.Bystyret ventes, med Høyre i spissen, å gå inn for et slikt salg som kan innbringe opptil 450 nye millioner kroner i kommunekassen.
16.Bærum Unge Høyre håper at vervekampanjen" Aksjon skolestart" skal innbringe hundre nye navn til medlemslisten.
17.Dampen selges til byens industri og vil innbringe 13 millioner netto årlig.
18.De øvrige bilavgifter vil totalt innbringe 6.775 mill. kroner, som gir en økning på 12,0 pst. Da er toll og merverdiavgift ikke medregnet.
19.Den amerikanske sprintstjernen Everlyn Ashford regner med at 1984 vil bli litt av et år og blant annet innbringe henne tre gullmedaljer, berømmelse og penger.
20.Den britiske regjeringen har besluttet å selge ca. 50,2 prosent av den offentlige gigantetaten til private aksjonærer, og det er ventet at salget vil innbringe myndighetene ca. 3,5 milliarder pund, eller drøye 35 milliarder kroner.
21.Den delen av avisens utstyr som har størst verdi, er leaset, og det ble slått fast at inventar og annet utstyr som kan selges, neppe vil innbringe særlig store beløp.
22.Den fem dager lange auksjonen ventes å innbringe nær 30 millioner kroner.
23.Den planlagte takstforhøyelse er beregnet å innbringe cirka fire millioner kroner.
24.Denne kapitalutvidelsen vil innbringe drøye 90 millioner kroner til Nordenfjeldske.
25.Dermed finnes det heller ingen oversikt over hvor mange skattekroner denne virksomheten skulle innbringe den norske statskassen.
26.Dessuten vil økte foreldreinntekter innbringe hardt tiltrengte millioner i kommunekassen.
27.Det er mer enn beklagelig at Friidrettstinget i steden for gikk inn for den meget mer arbeidsbelastende startlisensordning som neppe vil innbringe mer i forbundskassen.
28.Det er også forutsatt at salg av personalboliger enten til beboere eller på det åpne boligmarked kan innbringe kommunen hårdt tiltrengte inntekter til investeringer innen blant annet helseog skolesektoren.
29.Det er tilsvarende pris pr. aksje som Norcem / Asea har betalt for sine andeler i Akergruppen, og vil innbringe ca. 40 millioner kroner.
30.Det forhandles nå om en rundreise for" Hilda Knudsen" som vil innbringe 2 millioner dollar netto.
Similar words

 
 

innbringe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innbringeinnbringendeinnbrakt
Indikative
1. Present
jeginnbringer
duinnbringer
haninnbringer
viinnbringer
dereinnbringer
deinnbringer
8. Perfect
jeghar innbrakt
duhar innbrakt
hanhar innbrakt
vihar innbrakt
derehar innbrakt
dehar innbrakt
2. Imperfect
jeginnbrakte
duinnbrakte
haninnbrakte
viinnbrakte
dereinnbrakte
deinnbrakte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innbrakt
duhadde innbrakt
hanhadde innbrakt
vihadde innbrakt
derehadde innbrakt
dehadde innbrakt
4a. Future
jegvil/skal innbringe
duvil/skal innbringe
hanvil/skal innbringe
vivil/skal innbringe
derevil/skal innbringe
devil/skal innbringe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innbrakt
duvil/skal ha innbrakt
hanvil/skal ha innbrakt
vivil/skal ha innbrakt
derevil/skal ha innbrakt
devil/skal ha innbrakt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innbringe
duville/skulle innbringe
hanville/skulle innbringe
viville/skulle innbringe
dereville/skulle innbringe
deville/skulle innbringe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innbrakt
duville/skulle ha innbrakt
hanville/skulle ha innbrakt
viville/skulle ha innbrakt
dereville/skulle ha innbrakt
deville/skulle ha innbrakt
Imperative
Affirmative
duinnbring
viLa oss innbringe
dereinnbring
Negative
duikke innbring! (innbring ikke)
dereikke innbring! (innbring ikke)
Your last searches