Norwegian-Dutch translation of innskrenke

Translation of the word innskrenke from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innskrenke in Dutch

innskrenke
utgifterverb besnoeien, inperken, beperken, intomen, beteugelen
  begrenseverb beperken, begrenzen, limiteren
Synonyms for innskrenke
Derived terms of innskrenke
More examples
1.Kongen kan av militære grunner eller av hensyn til den offentlige sikkerhet innskrenke eller forby adgangen til luftfart innenfor visse områder...
2.Det er ikke nok å innskrenke" utukt" til vold og sex med barn og dyr, fremhevet ledelsen, som mente at det er opp til myndighetene å finne et bedre uttrykk enn utukt i loven.
3.Det er selvsagt beklagelig at vi må innskrenke rutetilbudet, men i dagens situasjon har vi ikke noe valg, sier disponent Leif Vang i KristiansundFrei Billag til avisen.
4.Jeg vil ikke legge skjul på at vi kan bli nødt til å måtte innskrenke driften dersom det ikke lykkes å få til en tilfredsstillende drift ved polermaskinen.
5.Kirken kan i sitt arbeide ikke innskrenke seg til bare å sysle med menneskers fritidsog søndagsliv.
6.Administrasjonen skal derfor gjennomgå virksomheten for å finne ut hvor man eventuelt kan innskrenke for å spare penger slik at utgiftene til ekstrahjelp for grupper med spesielle behov, kan dekkes.
7.Alle hevder at den vil innskrenke den tradisjonelle rett til lokalt selvstyre.
8.BBC ønsket 52 pund, men måtte nøye seg med 46 pund, og det har medført at BBC særlig siste året har måttet innskrenke programvirksomheten noe.
9.Bestemmelsen gir adgang for rennjuryene til å innskrenke forbudssonen, men ikke fra 200 meter til 0 som søndagens arrangør av Bjerkesprinten.
10.Billedkunstnerne Arne Malmedal og Arve Hovig, som har stått for utvalget av bilder, ble raskt enige om å måtte innskrenke billedvalget til perioden fra 50årene og Tor Hoffs siste verker frem til midten av syttiårene.
11.De bør innskrenke seg til femseks timers turer, gjerne sammen med en gruppe, hvis de føler seg usikre.
12.De siste måneder er det vedtatt en rekke nye lover med sikte på å innskrenke sovjetrussernes kontakt med utenlandske statsborgere.
13.De tillitsvalgte ved Oslo trygdekontor vil forsvare retten til 10 egenmeldinger årlig, når ledelsen ved OTK efter ferien ber om forhandlinger for å innskrenke antallet i henhold til Sosialdepartmentets nye forskrifter.
14.Den 7. mars ble elleveåringen Olivier innlagt på sykehus for blodkreft, 16. mai ble faren arbeidsløs da gassverket han arbeidet ved måtte innskrenke, og 19. mai deserterte eldstesønnen Thierry mens han gjorde militærtjeneste i marinen og forsvant sporløst.
15.Den smule sabelrasling som kan tenkes å finne sted denne uken, vil under alle omstendigheter innskrenke seg til verbale kraftsatser på kryss og tvers av partiog landegrenser.
16.Dersom regjeringen fremmer forslag om å innskrenke fradragsmuligheten på hobbybondens inntekt, er det på linje med ønskene fra Norges Bondelag.
17.Det er ingen heldig løsning å innskrenke Regjeringens handlefrihet og styringsmuligheter på denne måten.
18.Det gjelder å innskrenke vår grunnlovsbestemte ytringsfrihet enda mer enn juristene på Eidsvoll.
19.Det går selvsagt ut over økonomien, og vi frykter at kommunen vil innskrenke både arealet og støttebeløpet.
20.Det innebærer at nyetableringen enten vil bidra til overproduksjon eller at konkurrenter vil måtte innskrenke sin produksjon tilsvarende.
21.Det landbruksfaglige arbeidsområdet er så vidt at det er lite å vinne ved å innskrenke enkeltområder for å få mer til andre.
22.Det var efter initiativ fra sosialministeren at Stortinget i mars bevilget 15 millioner kroner for med såkalte uortodokse tiltak å innskrenke sykehuskøene.
23.Efter at den nå er gjenninnført, betyr det at Pinochets militærregjering har fått utvidede fullmakter til å arrestere folk og til å innskrenke borgerrettighetene, spesielt pressefriheten.
24.Efter endt skolegang skal eleven avtjene sin plikttjeneste og med et begrenset antall lønningsposer til rådighet, må man innskrenke opptakene.
25.En utpeking vil dessuten måtte innskrenke seg til noen områder, som er spesielt naturlige for vår nasjonale ressurssituasjon, eller som har et åpenbart vekstpotensial ut fra teknologiske eller markedsmessige perspektiver.
26.Et annet spørsmål er om det ikke nå er på tide å innskrenke mulighetene for bruk av offentlig vei til treningsformål, sier direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk til Aftenposten.
27.Et flertall av de knapt fire millioner velgere forkastet et forslag om å innskrenke den sveitsiske atomkraftproduksjon til ett kraftverk.
28.Forhandlingene vil vise hvor langt amerikanerne er villige til å gå, og hvor mye Norge er innstilt på å innskrenke sin fangst.
29.Forlaget Det Beste A / S kommer til å innskrenke virksomheten i Norge betydelig fra neste sommer.
30.Gjennomsnittlig kan man med forholdsvis små investeringer innskrenke forbruket 18,5 prosent, fremgår det av en konsulentrapport som nylig er utarbeidet for Bærum energiverk.
Similar words

 
 

innskrenke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innskrenkeinnskrenkendeinnskrenket
Indikative
1. Present
jeginnskrenker
duinnskrenker
haninnskrenker
viinnskrenker
dereinnskrenker
deinnskrenker
8. Perfect
jeghar innskrenket
duhar innskrenket
hanhar innskrenket
vihar innskrenket
derehar innskrenket
dehar innskrenket
2. Imperfect
jeginnskrenket
duinnskrenket
haninnskrenket
viinnskrenket
dereinnskrenket
deinnskrenket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innskrenket
duhadde innskrenket
hanhadde innskrenket
vihadde innskrenket
derehadde innskrenket
dehadde innskrenket
4a. Future
jegvil/skal innskrenke
duvil/skal innskrenke
hanvil/skal innskrenke
vivil/skal innskrenke
derevil/skal innskrenke
devil/skal innskrenke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innskrenket
duvil/skal ha innskrenket
hanvil/skal ha innskrenket
vivil/skal ha innskrenket
derevil/skal ha innskrenket
devil/skal ha innskrenket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innskrenke
duville/skulle innskrenke
hanville/skulle innskrenke
viville/skulle innskrenke
dereville/skulle innskrenke
deville/skulle innskrenke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innskrenket
duville/skulle ha innskrenket
hanville/skulle ha innskrenket
viville/skulle ha innskrenket
dereville/skulle ha innskrenket
deville/skulle ha innskrenket
Imperative
Affirmative
duinnskrenk
viLa oss innskrenke
dereinnskrenk
Negative
duikke innskrenk! (innskrenk ikke)
dereikke innskrenk! (innskrenk ikke)
Your last searches