Norwegian-Dutch translation of istemme

Translation of the word istemme from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

istemme in Dutch

istemme
generellverb instemmen, het eens zijn, akkoord gaan
  rettsvitenskapverb dagvaarden, dagen, slepen
Synonyms for istemme
Derived terms of istemme
More examples
1.Det er vår vår iår, lyder et optimistisk refreng fra 30årene, som ledelsen for Continental trygt kan istemme anno 1948.
2.Da kortesjen dro fra kirken med trekkspillmusikk, som snart oppmuntret gjestene til å følge forsangeren og istemme en folkevise, la de byen bak seg på vei til brudens hjem - og til bryllupsfesten.
3.Det skjer iallfall så lite innenfor våre domstoler at det er grunn til å istemme advokatenes advarsel.
4.Efter Skinners kraftforestilling trengte bare Benn å komme med et par antiamerikanske sleivspark og opplysningen om at Marx - ikke han hos Marks & Spencer - har løsningen, for å få tilhørerne til å istemme Internasjonalen til avslutning.
5.Endel grunneiere ville antagelig istemme et" snarere tvert imot".
6.Her er ingen mangel på disiplinproblemer, men vi drives på tross av en respektløs omgag med farve og form til å istemme :" den ungdommen, den ungdommen".
7.La oss derfor istemme det kjente slagord" Vis sjøvett", som inkluderer både båtvett og badevett, og efterleve det - gjennom hele sesongen.
8.Noe byplanleggerne imidlertid ikke vil istemme, er at byutviklingen har vært preget av tilfeldigheter.
9.Selv om forkynnere har fått bekreftet retten til å hevde Guds bud, er det all grunn til å istemme Bispemøtets uttalelse som slår fast at den homofile har samme menneskeverd som ethvert annet menneske.
10.Isolert og litt overfladisk sett er dette selvsagt en gledelig nyhet, og de fleste vil formodentlig istemme at det er alle vel unt.
11.Når ordfører Albert Nordengen innledet debatten med å understreke at Oslo er på rett vei, vil vi for vår del istemme dette gledens budskap efter en periode med massevis av begredeligheter.
Similar words

 
 

istemme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) istemmeistemmendeistemt
Indikative
1. Present
jegistemmer
duistemmer
hanistemmer
viistemmer
dereistemmer
deistemmer
8. Perfect
jeghar istemt
duhar istemt
hanhar istemt
vihar istemt
derehar istemt
dehar istemt
2. Imperfect
jegistemte
duistemte
hanistemte
viistemte
dereistemte
deistemte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde istemt
duhadde istemt
hanhadde istemt
vihadde istemt
derehadde istemt
dehadde istemt
4a. Future
jegvil/skal istemme
duvil/skal istemme
hanvil/skal istemme
vivil/skal istemme
derevil/skal istemme
devil/skal istemme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha istemt
duvil/skal ha istemt
hanvil/skal ha istemt
vivil/skal ha istemt
derevil/skal ha istemt
devil/skal ha istemt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle istemme
duville/skulle istemme
hanville/skulle istemme
viville/skulle istemme
dereville/skulle istemme
deville/skulle istemme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha istemt
duville/skulle ha istemt
hanville/skulle ha istemt
viville/skulle ha istemt
dereville/skulle ha istemt
deville/skulle ha istemt
Imperative
Affirmative
duistem
viLa oss istemme
dereistem
Negative
duikke istem! (istem ikke)
dereikke istem! (istem ikke)
Your last searches