No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword jurist. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Jo vanskeligere noe er å forstå, desto større er sannsynligheten for at det er skrevet av en jurist.
2.Allerede på folkeskolen bestemte jeg meg for å bli jurist, for da kunne jeg snakke så lenge jeg ville, uten å bli avbrutt, trodde jeg.
3.Du er selv jurist og ansatt som kontorsjef hos Likestillingsombudet ?
4.Er det fjorårets slåsskamper som er årsaken til at dere iår for første gang har med en egen jurist blant offiserene ?
5.Granskningsnevnden vil være frittstående og bestå av en jurist, en psykiater med erfaring fra barne og ungdomspsykiatrisk arbeide, samt en person med erfaring fra barnevernssaker, opplyser kommunaldirektør Eirik Sjømæling ved Trondheim kommunes avdeling for undervisning.
6.Jurist ?
7.Og jeg kunne like gjerne ha blitt en fordrukken skolelærer eller jurist.
8.Påvirker du som jurist domsmennene under domskonferansen ?
9.Så det er ikke sånn at du egentlig ville blitt jurist, men bare følger i fars fotspor inntil du er voksen nok til å bestemme selv ?
10.Tradisjonelt har embedene vært åpne - med fri adgang for enhver jurist til å søke.
11.13 år efter at sveitsiske kvinner fikk stemmerett, ble Elizabeth Kopp (bildet) tirsdag den første kvinne i Sveits historie som ble valgt inn i det syv medlemmer store forbundsrådet som tilsvarer regjeringen Den 47 år gamle jurist overtar efter justisminister Rudolf Friedrich som er gått av på grunn av svak helse.
12.Amundsen er utdannet siviløkonom og jurist samt cand. mag.
13.Andenæs, som mange vil anse som vår fremste rettslærde, tar neppe som jurist skade av dette.
14.At en jurist slutter i politiet efter bare to års praksis, er helt vanlig.
15.Av utdannelse er han jurist.
16.Berit Klemetsen er jurist, og efter å ha virket som advokatfullmektig, dommerfullmektig og saksbehandler i Justisdepartementet, ble hun i 1965 ansatt i Sparebankforeningen i Norge.
17.Bård Vonen (29), jurist.
18.Den 48 år gamle Sanguinetti er jurist av utdannelse, med politikk som sin store interesse ved siden av kunst og kultur.
19.Den 49 år gamle jurist og tidligere FDPgeneralsekretær Martin Bangemann, som har vært gruppeformann for EFs liberale i Strasbourg, seiler nå opp som mulig Genscherefterfølger som partiformann.
20.Den 49årige jurist Martin Bangemann - som er HansDietrich Genschers sannsynlige efterfølger som formann for VestTysklands fridemokratiske parti, FDP - ble onsdag i lyntempo utnevnt som ny økonomiminister efter grev Otto Lambsdorff.
21.Den 49årige jurist og tidligere FDPgeneralsekretær, Martin Bangemann, som har ledet de liberales gruppe i EFparlamentet, seiler nå opp som ny formann, noe også Genscher antydet i sin tale, melder Aftenpostens Bonnkorrespondent Nils Morten Udgaard.
22.Den ene hevdes av kollega Johs. Andenæs - en i og for seg fremtredende og velrenommert jurist.
23.Den var heller ikke ledet av en jurist, slik våre retningslinjer foreskriver.
24.Det gjelder også Trond E. Jacobsen, mens Martin Hellum er sivilingeniør og Halfdan Lowzow jurist.
25.Det hevdes da også at Aljekhin, som på den tid var utdannet jurist, ved en anledning ble fengslet og dømt til døden av de revolusjonære.
26.Det var ikke lett å ta fatt som kvinnelig jurist i 50årene ?
27.Det var kanskje fornemmelsen av det en annen jurist har forespeilet unge studenter - et kjedelig studium, men et morsomt yrke.
28.Dina Kaminskaja, som idag er bosatt i USA, valgte sitt yrke sterkt influert av faren, som selv var jurist, og av hennes eldre søster, som var i full gang med jusstudiene da Dina begynte å følge forelesninger ved Juridisk institutt i Moskva.
29.Direktør Per Vibe Amundsen Per Vibe Amundsen (40) er ansatt som direktør i konsernledelsen i SelmerSande A / S. Han er siviløkonom og jurist, og kommer fra Fellesbanken A / S, der han var banksjef med ansvar for kreditt og eiendomsvirksomheten.
30.Direktøren har bakgrunn som jurist, han tok embedseksamen i 1949 og har vært dommerfullmektig i Tromsø.