Norwegian-Dutch translation of kaster

Translation of the word kaster from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kaster in Dutch

kaster
baseball - mannnoun werper [m], pitcher [m]
  baseball - kvinnenoun werper [m], pitcher [m]
Derived terms of kaster
Anagrams of kaster
Similar words

 
 

More examples
1.Drueblomstringens dronning 1984", Jutta I kaster sukkertøy til barn på fortauene.
2.Kompetanse" er avdeling for høyere utdannelse ved NAVFs utredningsinstitutt" smaksprøver" fra sine siste forskningsprosjekter, og kaster også nye problemstillinger inn til debatt.
3.Reklamebyråer kaster bort sine kunders penger på å gjenta de samme feilene.
4.Thrillseekers" er ikke bare et ord for våghalser som kaster seg ut fra fjellveggene, men også et begrep man bør ha i tankene når man planlegger og bygger ut fremtidens turisttilbud i Norge.
5.Zero, Zero seven, lets go to heaven" synger hun og sper på med et par strofer fra tyske kollege Nena sin kjempehit" 99 luftbaloons" før hun kaster seg ut i David Bowies" Golden Years" og synger Bowies overdubbede mannskor alene !
6.Argumentasjonen fra enkelte hold mot forhøyet foreldrebetaling er blant annet at kommunen på denne måten kaster folk ut i sosial nød.
7.At Ricky kaster så langt på" sin" bane under gunstige forhold er ikke godt nok.
8.Da kaster du skiene i peisen ?
9.Den hallen som har den største takhøyden, er allikevel 70 centimeter for lav, og dette spiller selvsagt en vesentlig rolle når Schirin Zorriassateiny kaster sine redskaper i været.
10.Det er i hvert fall sikkert at jeg fortsatt kaster diskos...
11.Det er klart at hver tidsalder kaster sitt spesielle lys innover hans skrifter.
12.Dette funnet kaster nytt lys over Vidkun Quislings plass i norsk historie, sier Dahl.
13.Dø fattern, sepå detta neslage a, sier femåringen før han kaster seg på" ræsærn" og fyker mot første sving.
14.Folk kaster seg ikke over tilbudene, sier statsautorisert eiendomsmegler Odd Wærstad, som markedsfører nærmere 3000 kvadratmeter kontor og butikklokaler på Grønland.
15.Her lager vi en bok som publikum kaster seg over med glede, og så opplever vi en surhet og motvillighet fra ekspertenes side som virkelig forbløffer meg.
16.Hjelpen kan for det første bidra til å dekke akutte behov, men den mer langsiktige effekten er at den kaster lys over konfliktene.
17.Hun skaffet seg britisk pass enda raskere enn hun kan løpe, men nå som passet har tjent sin hensikt, kaster hun det vekk som en leke hun er gått trett av.
18.Hvis utkantAmerika reiser seg, kaster Reagan ut av Det hvite hus og velger meg, vil de andre forstå at man ikke skal utfordre bondestanden, fremholder Mondale.
19.Jeg kaster bedre teknisk, har trent styrke med to økter pr. dag og er helt sikkert sterkere, sier Trond, stadig 180 cm på strømpelesten og med" matchvekt" på 108 kg.
20.Jeg liker meg i naturen, men trives best når jeg har med denne, sier han, og kaster et forelsket blikk på skytevåpenet.
21.Jeg må opptre som en slags Reodor Felgen og bruke det andre kaster.
22.Lars kaster hele 62,12 meter med diskosen.
23.Men denne Kane kaster digre skygger inn over alle andre skriveplaner.
24.Nå står jeg midt i Norsk Shippings sentrum uten at noen kaster råtne tomater og egg på meg.
25.Når du leser disse skriftlige vidnesbyrd fra den tyske motstandsbevegelse, da sitter du med følelsen av at noen kaster småstein mot et jordskjelv mot den enorme propaganda for Adolf Hitler.
26.Preposisjoner er prep ! svarte Runar, og var til like mye hjelp som livredderen som kaster en hammer til den druknende.
27.Utrolig hvor mye folk kaster fra seg.
28.Vann, noe å drikke, svarer Skramstad, som også har fått forsikringer om at arrangørene sørger for parasoller ute på banen for å skjerme deltagerne mot solen når de ikke løper, hopper eller kaster.
29.Vi oppfører oss jo som gribber, sier Neal med sin evige snert av god britisk humor - idet han kaster seg over et par kuler M.
30.en seremoni hvor hver pilegrim kaster syv små stener mot tre pilarer i Mina, på veien mellom Arafat og Mekka.
Your last searches