No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kausjon. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Vi ble sittende seks dager i fengsel før vi slapp ut på kausjon.
2.Craig, som er løslatt mot en kausjon på 500 000 dollar, løper rundt til avisene med sin historie om hvordan CIA utleverer sine dobbeltagenter til et intetanende rettsvesen.
3.Da han ble løslatt mot kausjon i sommer, var vilkårene at han to ganger om dagen skulle melde seg for politiet.
4.De fire ble i sin tid løslatt mot kausjon fra britisk vareteksarrest og fikk reise tilbake til SydAfrika mot den sydafrikanske regjerings uttrykkelige løfte om at de ville bli returnert til Storbritannia og møte frem til rettssaken.
5.De stiller opp i god tid for å kunne hjelpe til å betale bøter eller kausjon.
6.Denne gangen fikk han ikke slippe ut mot kausjon.
7.Det hender at politiet tar beslag i disse båtene, sikter eierne og fastsetter en million dollar i kausjon.
8.Det skjer vanligvis ved løslatelse mot kausjon eller at klienten erkjenner seg skyldig og betaler boten.
9.Efter ti måneder i Metrisfengslet, ble hun løslatt mot kausjon, men mindre enn ett år senere ble hun og 17 andre kjente tyrkiske personligheter stilt for en militær domstol og anklaget for forsøk på å undergrave Tyrkias avtaler med USA og NATO.
10.Embedsmannen, Clive Ponting, ble løslatt mot kausjon.
11.For å få et slikt lån i den lokale sparebank måtte min far pantsette buskapen, og jeg fikk kausjon fra en av storbøndene i bygda !
12.Han ble løslatt mot kausjon første gang, men ble arrestert igjen mindre enn en uke efter, og anklaget for samme forbrytelse majestetsfornærmelse.
13.Han ble straks efter sluppet fri mot kausjon, og deltok torsdag i hemmelige samtaler med grubeselskapet NCB i et forsøk på å løse den nær 12 uker lange, fastlåste konflikten.
14.Han ble straks ført bort i håndjern og han blir ikke løslatt mot kausjon.
15.Han kommer fra Norsk Kausjon A / S der han var markedssjef.
16.Hun ble løslatt mot kausjon, og skal møte i retten igjen i februar.
17.I 1970 ble han arrestert av det amerikanske føderale politi FBI på en pizzarestaurant på Manhatten, men slapp ut mot en kausjon på 75 000 dollar.
18.I desember 1973 ble han av en annen militærdomstol løslatt mot kausjon.
19.Kontorsjef Thomas Winsnes Thomas Winsnes er ansatt i Heimdal / Norsk Kausjon som kontorsjef fra 1. april 1984.
20.Presidenten for det multinasjonale selskapet Union Carbide som eide katastrofefabrikken i Bhopal, Warren Anderson, ble fredag løslatt mot kausjon av de indiske myndigheter.
21.Presidenten i Union Carbidekonsernet, Warren M. Anderson, ble løslatt mot kausjon fredag.
22.Problemet er at de to våpenhandlerne som ble arrestert, men senere løslatt mot kausjon, nå er forsvunnet.
23.Rettsmyndighetene har satt en kausjon på 17 millioner kroner på Millerstrom.
24.Således ble en dom på to års ubetinget fengsel fra desember ifjor nå redusert til det halve, og faller dermed innenfor den strafferamme som ifølge gresk lov åpnet adgang til kausjon.
25.Teoretisk får tiltalte lov til å leve i frihet (mot kausjon) mens efterforskningen pågår, men i praksis er ikke en eneste slik kausjon blitt innvilget på 40 år, hevder Kaminskaja.
26.Tiltalen er uklar, og selv om CFDT har betalt den fastsatte kausjon på 2000 franc slipper han ikke ut, opplyser Solidaritet NorgePolen.
27.Økonomisjefen fikk Norefjellstua for en million kroner og slapp samtidig unna en personlig garanti eller kausjon han hadde gitt på en million kroner til hotelldirektøren.
28.Vi måtte låne i bank for å gjennomføre valgkamp overhodet, og her stilte jeg selv kausjon, sier førstekandidat i Oslo, Halfdan Hegtun.
29.Astrid Andreassen, Ålesundpiken som ble fengslet og nylig løslatt mot kausjon i Pakistan i forbindelse med en narkosak, er nå på vei hjem til Norge.
30.Astrid Andreassen ble for få dager siden løslatt mot kausjon efter en måneds varetekt i pakistansk fengsel.