Norwegian-Dutch translation of kavalleri

Translation of the word kavalleri from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kavalleri in Dutch

kavalleri
militærsknoun cavalerie [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Den glade enke"," Greven av Luxembourg"," Lett kavalleri"," Den skjønne Helene"," Czardasfyrstinnen" og andre.
2.Bildet er tatt i Fort Reno i 1881 og Madsen har uniform fra 5. kavalleri.
3.Derefter fulgte kadettene og jegerkorpset og de øvrige infanteribataljoner og til slutt to eskadroner kavalleri og to bataljoner kjørende artilleri.
Your last searches