Norwegian-Dutch translation of kjøre med

Translation of the word kjøre med from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøre med in Dutch

kjøre med
oppførendeverb commanderen, orders geven aan
Similar words

 
 

More examples
1.Departementet vurderer dessuten å oppheve adgangen til å kjøre med passasjer på lett motorsykkel før føreren er fylt 18 år.
2.Eksempelvis ville vi spare firefem millioner kroner årlig på vårt budsjett med flere faste pleiere, istedenfor å kjøre med overtid som idag.
3.Her må folk kjøre med gebisset i lommen, sier en erfaren bussjåfør til Lofotposten når han beskriver veien forbi Vestbygd i Lødingen på Hinnøy.
4.Husker du at jeg lærte å kjøre med den bilen, bestemor, skyter Mark inn.
5.Men vi er fortsatt de flinkeste i verden til ikke å kjøre med promille og til ikke å drikke i arbeidstiden.
6.Nå skal De kjøre med oss, herr Marek.
7.Sjåføren kunne jo ha antydet at de like godt kunne gå hele veien, det var jo bare litt av strekningen de kunne kjøre med bussen.
8.Vi har ikke god nok økonomi til å kjøre med hyppigere intervaller.
9.Vil De kjøre med oss ?
10.Å kjøre med promille er i høyeste grad uansvarlig, og bør absolutt registreres.
11.Broch forteller at hjulene blir skjeve av å kjøre med for lite luft i dekkene.
12.DEN pågående" Aksjon kjørelys", som appellerer til bilistene om å kjøre med tente lykter om dagen, har vår fulle støtte.
13.DEN som - med andres og eget liv som innsats - tar chansen på å kjøre med alkohol i blodet, må altså regne med fengselsopphold.
14.Da trenger paret noe å kjøre med, og Mercedesen bude vel duge ?
15.Den har fortalt oss om hva publikum mener er pluss og minus ved å kjøre med oss, og gjør at vi vil vurdere å forandre det som publikum ergrer seg over.
16.Den nøden søkes dempet ved forbud og restriksjoner og begrensede muligheter til å kjøre med bil til sentrum.
17.Der drøftet man hvorvidt bilkjøpere skal få økonomisk bonus hvis dee velger å kjøre med et katalysatorsystem.
18.Der skal partifolkene kjøre med sine sorte sovjetiske limousiner - og de bilene kjører fort.
19.Det er dermed ikke sagt at byens brannbiler får kjøre med reklame for brannfarlige kjemikalier.
20.Det er mer utrygt å kjøre med bil, ja, det er faktisk der ulykkene skjer, men de fleste føler seg likevel tryggere med fast dekke under bena.
21.Det er nå gitt dispensasjon slik at drosjene igjen kan kjøre med lysreklame på taket.
22.Det hele var en protest mot bestemmelsene i automobilloven som trådte i kraft 1. april om at man ikke skal kunne kjøre med over 15 km.s fart i tiden.
23.Dette betyr at 16 og 17åringer bare får kjøre moped, og at de dermed heller ikke får kjøre med passasjerer.
24.Du må under ingen omstendighet kjøre med bilen før du har hatt den på verksted til ettersyn.
25.En rekke dommere sier nå at de herefter vil kjøre med langt strammere tøyler for berammelse av rettssaker.
26.Et annet spørsmål er hva de unge mennesker som herefter ikke får kjøre motorsykkel, vil gjøre vil de skaffe seg gamle biler og kjøre med dem isteden ?
27.Fra før har Knut Ivar Mork fått nei til å kjøre med bil i Oslo kommunes og i LøvenskioldVækerøs skoger.
28.Får kjøre med huskelapp.
29.Husk imidlertid å kjøre med varsomhet og omtanke.
30.I rapporten heter det at med dagens transportinfrastruktur tar det mellom 15 og 19 timer å kjøre med personbil OsloLübeck, inkludert fergetid.
Your last searches