No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword klode. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er et skritt i arbeidet for å redde vår klode, sier hun.
2.Mennesker har vært på månen, men stadig har vi lite kjennskap til dette kontinent på vår egen klode.
3.Alt dette er strålende teknologiske og menneskelige bedrifter, men ikke i noen av disse eksperimentene har romfarerne kunnet leve et uavhengig liv utenfor vår klode.
4.Atter en gang har Skaperen åndet sitt under over hvert gryende liv på denne misbrukte klode.
5.BBC, NRK og svensk fjernsyn har hittil brukt godt over 12 millioner kroner og innpå fire år på mesterverket serien" Den levende planeten", som tross alt bare er et lite gløtt av vår fantastiske klode.
6.Behovet for gravitasjon er en av grunnene for å bygge en romkoloni, istedenfor å sende nybyggere til en eksisterende klode som for eksempel Månen eller en av planetene.
7.Blant det jevne folk på denne klode er det hverken Henrik Ibsen, rakørret eller 17. mai som fremmaner Norges navn på alles lepper.
8.DET er en begrunnelse for å forhindre en norsk journalist i å utøve sitt yrke utenfor vårt lands grenser, såvel i India som andre steder på vår klode, som ikke kan aksepteres.
9.DET er vanligvis fryktinngydende tall og prognoser som fanger oppmerksomheten når befolkningsøkningen på vår klode tas opp til drøftelse.
10.De destruktive tendensene innad i USSR utgjør på denne måten en mye større fare for verdensfreden enn noen annen faktor på vår klode.
11.De har alle førstehåndskjennskap til isforholdene i Antarktis, og de har den dypeste respekt for klimaet i det minst gjestmilde område på vår klode.
12.Den tunge klossen er som en inntrenger, et dusinprodukt fra hvorsomhelst dumpet ned på feil klode.
13.Det er denne bedagelige rotasjonen som gjør en slik romkoloni forskjellig fra romfergen eller Saljut, og uendelig ulik de fartøyene som for første gang fraktet mennesker til en annen klode.
14.Det er hele vår sivilisasjon, hele vår klode, både det råtnende Havana hvor dikteren påbegynner verket i 1969 og det råtnende Berlin hvor han avslutter det i 1977.
15.Det er som om vi sitter på hver vår klode.
16.Det er vår felles klode som er truet.
17.Dialogen mellom Robinson, som symboliserer det moderne, ensomme menneske på en kald og ugjestmild klode, og Fredag, er dialogen mellom de industrielle land og den tredje verden, forteller forfatteren.
18.Eksplosjonen er voldsommere enn noe som tidligere er registrert på vår klode.
19.En tre meter høy klode skal hvile på en seks meter høy søyle.
20.Han pekte på de krenkelser av menneskerettigheter som finner sted rundt om på vår klode, og han kritiserte SovjetUnionen for å legge hindringer i veien for den avspenning som en hel verden lengter efter.
21.Hvis noen var på Holmlia i helgen, som for få år siden opplevde å søke OBOSaudiens på Hammersborg med lue og ansiennitetspapir i hånden, så må de ha følt seg hensatt til en annen klode.
22.I overgangen mellom klode og søyle plasseres dyser som skal kaste vannstråler ut i bassenget.
23.I overgangen mellom natt og dag, ved solnedgang eller soloppgang, så haubitsene ut som mastodonter, fryktinngydende vesener fra en annen klode.
24.I riktig gamle dager trodde man - blant mye annet rart - at vår klode var skapt av et egg.
25.I vårt sommerhalvår herjer de på den sydlige del av vår klode, mens vi møter det samme virus i vinterhalvåret i vår del av verden.
26.Ifølge anerkjente eksperter har USA og SovjetUnionen allerede så store arsenaler av kjernefysiske våpen at hvis de blir tatt i bruk, vil de drepe alt liv på vår klode, mennesker, dyr og vegetasjon.
27.Ikke sjelden følte jeg at jeg møtte en verden så fremmed at jeg trodde jeg måtte ha forvillet meg til en annen klode.
28.Kan noe så uhyggelig og alvorlig som terrorbalansen, våpenkappløpet og muligheten til å utslette vår klode med et trykk på atomknappen virkelig bli underholdende og morsomt teater, ja, til og med opera ?
29.Man må heller si at nettopp elektronikken og telematikken har gitt oss nye ressurser, som flytter de" limits to growth" vi arbeider innenfor på vår klode.
30.Men hver for seg kjennetegner de den farlige klode vi lever på.