Norwegian-Dutch translation of kodeks

Translation of the word kodeks from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kodeks in Dutch

kodeks
generellnoun codex [m]
  regelnoun code [m], gedragslijn [m/f], voorschriften [p]
  rettsvitenskapnoun wetboek [n]
Synonyms for kodeks
Similar words

 
 

More examples
1.Som om disse mennesker i en natur, i en nødvendig balanse med omgivelsene for å kunne overleve, kan synde mot en kodeks skapt andre steder og under andre forutsetninger.
2.Vi må utvikle en ny kodeks som sikrer at i det minste forhandlingene som et instrument i seg selv blir skjermet fra svingningene i de internasjonale forhold, sier statsminister Willoch.
3.Atomvåpen strider mot legers kodeks, sa de til en journalist fra Svenska Dagbladet.
4.Og Afghanistan, spurte journalisten, strider ikke den saken mot legers kodeks ?
5.Disse må følge det øvrige embedsverkets kodeks.
6.Europarådet har utarbeidet en kodeks om visse prinsipper og minstekrav til trygdedekning.
7.Men en representant for justisdepartementet har anklaget forsvarsadvokatene for å ha krenket den juridiske kodeks med sin oppførsel og han kom med en antydning om at de kan miste sin bevilling.
8.Noen av dem følger en kodeks i forholdet til sine ansatte som ble formulert av pastor Leon Sullivan i Philadelphia for åtte år siden.
9.Og marxismens verdsforståing hadde sine eigne språklege ritual, sin kodeks og sitt signalsystem for å forklare politiske system og situasjonar.
Your last searches