Norwegian-Dutch translation of kombinert

Translation of the word kombinert from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kombinert in Dutch

kombinert
generelladjective gecombineerd
Similar words

 
 

More examples
1.Bofaste" lærere kunne over en trefire års periode ta lærerutdannelse kombinert med noe undervisning og få godkjent utdannelse.
2.Den sterkestes rett" som brevskriveren er inne på, er dessverre et fenomen som gjør seg mer og mer gjeldende, og eftersom hensynsløsheten kombinert med manglende vett og ferdigheter bare øker, er det dessverre mye som taler for revidering av regelverket og bedre kontroll med fritidsbåtenes ferdsel.
3.Husmannsånden har ikke fått innpass i den lille, men optimistiske norske OLtroppen i kombinert, som for tiden forbereder seg i St. Moritz, Sveits.
4.Lagmannsretten legger videre til grunn at falskneriet var kombinert med at sjekkene gjennom kontroll skulle bli erklært gode.
5.Slik lød det innledningsvis i Aftenpostens referat efter at Tom Sandberg hadde sikret seg sin åttende NMtittel i kombinert på hjemmebane i Mo i Rana sist vinter.
6.(NTBs medarbeider JanErik Sveum) Efter et drepende hardt langrenn i 1800 meters høyde tok Geir Andersen sesongens annen strake World Cupseier i kombinert fredag.
7.Dersom vi finner en løsning som gjør det mulig å bruke Boeing 767 på Fornebu, vil vi sette det inn i kombinert charter og rutetrafikk.
8.Dette faktum, kombinert med internasjonal ekspertise, har forsterket vårt ønske om også å komme inn i beslektede bransjer, sier Hansteen.
9.Dette var et opprykk av pur glede kombinert med gode fotballferdigheter.
10.Du skulle bare visst hvordan det er å jobbe på denne skolen ; det er herlig ! sier Margrethe Laskerud, ansatt i stilling som kombinert vaktmester og kontorassistent - og leder av Kommunale Arbeidstageres Forening i Nittedal.
11.En balansert diett med et fullverdig innslag av kalsium, kalium, A og Cvitaminer kan, endog kombinert med et ubegrenset innslag av salt, være tilstrekkelig til å forhindre høyt blodtrykk.
12.For å stimulere fiskeinteressen har vi planer om å anskaffe et skolefartøy hvor de unge kan få praksis kombinert med teoretisk fiskerutdannelse i Smøgen.
13.Hva fikk deg til i en alder av syv år å slå inn på nettopp kombinert ?
14.Hvordan har du inntrykk av at rekrutteringen til kombinert er ?
15.Jeg ble fysisk knekket av stort ansvar kombinert med dårlige boforhold.
16.Jeg tror jeg begynte med kombinert som treåring, minnes gullvinneren.
17.Kombinert er på vei tilbake til gamle høyder også blant de unge.
18.Kongressens uvilje viser meg at vi må vente til efter årets valg før vi kan iverksette utgiftsreduksjoner kombinert med skattereformer, som på lengre sikt kan eliminere budsjettunderskuddet, sier Reagan.
19.Lavere grad av spesialisering kombinert med mangel på informasjon og kommunikasjonsmuligheter ga (små) grupper liten mulighet til politisk innflytelse.
20.Oslo har årlig behov for minst 550 millioner kroner, enten i form av økte statlige overføringer eller kombinert med lettelser i hovedstadens bidrag til skatteutjevningsfondet, fastslår ordfører Albert Nordengen overfor Aftenposten.
21.På bakgrunn av disse opplysninger kombinert med eget efterforskningsarbeid, har vi nå kommet lenger frem mot en løsning enn det vi var for ett år siden.
22.Selvinnsikt kombinert med en reell dialog med sine medarbeidere, samt en struktur som gjør dette mulig.
23.Tidligere har jeg vært for svak i langrennet til å kunne hamle opp med de beste, men endelig ser det ut til å gå den rette veien også i sporet, sa 15 år gamle John Andersen fra Lyn, efter at han i helgen vant eldste klasse i kombinert under hovedlandsrennet på Søre Ål ved Lillehammer.
24.Uten at det behøver å svekke den almenpreventive effekt, antar jeg at man kan gå noe lenger i retning av å godta dommer med betingede fengselsstraffer kombinert med ubetingede bøter i lavpromillesaker.
25.Vi kan ikke se bort fra at alkohol selv i beskjedne selskapelige doser kombinert med sigarettøyking kan ha negative virkninger i fosterets første uker.
26.Årsaken er primært at utøverne, som i kombinert, bør få en ekstra mulighet, og ikke risikere å være ute av dansen på grunn av f.eks. en vindkule, slik vi ofte opplever det idag.
27.Ønsket om en utbygging i nord kan realiseres enten ved at det gjøres et betydelig oljefunn eller ved en økning av de eksisterende reserver kombinert med justeringer av rammevilkårene, sier Steinum som også peker på muligheten for at ny teknologi kan bidra til å fremskynde utbyggingen i disse farvann.
28.... verdenscuprennet i kombinert i Holmenkollen også denne gang avvikles efter Gundermetoden ?
29.1025 års løpetid for lån kombinert med livsforsikring og mulig fullfinansiering vil gi flere muligheter til å skaffe seg fritidshus innenfor vanlige økonomiske rammer.
30.1976 var året da den 4. marineinfanteribrigade under ledelse av brigadegeneral Alfred M. Grey jr, under en landgangsoperasjon på Namdalskysten (riktignok i strålende høstvær) demonstrerte hva en amerikansk eliteavdeling kan yde i forsvaret av utsatte områder i Norge ved kombinert innsats av forskjellige våpengrener.
Your last searches