Norwegian-Dutch translation of konferanse

Translation of the word konferanse from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konferanse in Dutch

konferanse
møtenoun symposium [n], conferentie [f], vergadering [f], beraadslaging [f]
Synonyms for konferanse
Derived terms of konferanse
Similar words

 
 

More examples
1.Bekvemmelighetens triumf - krise for boken ?" var temaet for en konferanse om bokens stilling i mediasamfunnet som forfatter og skribentorganisasjonene i Norge arrangerte i Oslo torsdag.
2.Eterreklame - gunstig finansieringsform eller nødvendig onde," spurte man om under en konferanse igår i regi av Kristelig Kringkastingslag.
3.Livsvilkår for personer med psykisk utviklingshemning - et offentlig ansvar" - blir temaet for en stor konferanse som Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) skal arrangere i Oslo 6. og 7. september.
4.Nylig inviterte Forbruker og administrasjonsdepartementet ved statsråd Gjertsen til en konferanse, der ulike kvinneorganisasjoner og de politiske partiers kvinneutvalg var invitert.
5.Verdens kvinner - felles interesser ?" er tittelen på en konferanse som seks kvinneorganisasjoner går sammen om å holde i Oslo i januar.
6.50 kommuner her i landet vil fra tidlig i 1985 delta i en prøveordning med utvidet åpningstid og bedre service i offentlige etater, opplyste forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen på en konferanse i Sem Sparebank ved Tønsberg igår.
7.Anslagsvis halvparten av all forurensning i Nordsjøen kommer fra kilder som ligger på land, resten stammer fra avfall som dumpes til havs, olje og annen forurensning, sier miljøvernminister statsråd Rakel Surlien til NTB foran en to dagers konferanse av åtte Nordsjøstater som i dag trer sammen i Bremen.
8.At det efterhvert blir flere eldre, vil føre med seg en stor utgiftsøkning, selv om vi bare tar mål av oss til å opprettholde dagens tilbud, fremholdt sosialminister Leif Arne Heløe i sitt innlegg på en helsepolitisk konferanse i Bodø tirsdag.
9.Begge parter har gitt uttrykk for et ønske om å sammenkalle en internasjonal konferanse for å drøfte Palestinakonflikten med deltagelse av de direkte innblandede parter, deriblant Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og de to supermaktene.
10.Det er behov for en internasjonal konferanse om en radikal reform av penge og valutasystemet.
11.Det er første gang Forbundet går ut med en slik konferanse, og med den håper vi at budskapet vårt bedre skal nå frem til dem det gjelder.
12.Det er første gang de tre organisasjonene går sammen om en slik konferanse og med et slikt tema, sier lederen av NGS, Trond R. Hole.
13.Det er første gang en slik konferanse er lagt til Norge og Loen, fortsetter professor Husebye.
14.Det er ikke tilfeldig at kvinnetiåret avsluttes med en konferanse i Afrika, sa hun.
15.Dette startet egentlig på en nordisk konferanse om kvinneforskning i humanistiske fag i 1979, forteller førsteamanuensis Kari Skjønsberg.
16.Efter konferanse med min advokat har jeg med bakgrunn i guttenes tilståelse sendt inn forliksklage med krav om erstatning for de stjålne møblene, samt skader på lastebilen.
17.I juni ble alle fylkesformennene i Senterpartiet kalt inn til konferanse der erfaringene med ett års regjeringssamarbeide ble drøftet.
18.I ni måneder anmodet vi om en konferanse med general Sven Hauge.
19.Interessen for å arrangere en internasjonal konferanse omkring lederopplæring innen sosialsektoren synes nu også vakt hos en del av mine lederkolleger.
20.Ja, det avsluttes med stor konferanse i Nairobi.
21.Jeg er glad og stolt på vegne av dere alle over at denne historiske begivenhet finner sted på norsk jord, sa utenriksminister Svenn Stray da han fredag åpnet en stor internasjonal konferanse for synshemmede i Oslo Rådhus.
22.Jeg kommer ikke til konferanse engang.
23.Jeg skulle spille en haremsdanserinne med afrikansk bakgrunn og til første prøve tok jeg med en plakat som noen venner hadde bragt med fra en panafrikansk konferanse.
24.Jeg vet ikke om de føler seg som chilenere, sier Patricia Vargas, en antropolog fra Chiles universitet, som hjelper til med å organisere en internasjonal konferanse om ØstPolyniesia her nå i september.
25.Kommunal og arbeidsdepartementet vil trappe opp arbeidet for å redusere antall yrkesskader, opplyste kommunalministerens politiske rådgiver, Kjell Wickstrand, på en konferanse om yrkesskader i Oslo mandag.
26.Konkurransen bør slippes mer løs på flere viktige områder i samferdselssektoren, sa prisdirektør Egil Bakke i et foredrag på en nordisk konferanse om reformer i samferdsel onsdag.
27.Men, sier Reagan, jeg mener det ville være fint om vi kan få i stand en firesidig konferanse med Kina, de to Koreastater og USA.
28.NRK blir misbrukt politisk, kulturelt og religiøst fordi programmedarbeiderne velger ut innslag og preger NRKs programmer i bestemt retning, fremholdt statsråd Kåre Kristiansen på en konferanse arrangert av Kristelig Kringkastingslag torsdag, skriver Vårt Land idag.
29.Nåværende justisminister Mona Røkke uttalte på en konferanse dengang hun var stortingsrepresentant at det personlige gassvern for nordmenn var uansvarlig dårlig.
30.Oslos økonomi vil bli mer enn trang også i 1985, sier ordfører Albert Nordengen til Aftenposten foran bystyregruppens konferanse idag.
Your last searches