Norwegian-Dutch translation of konferere

Translation of the word konferere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konferere in Dutch

konferere
generellverb confereren, beraadslagen
Synonyms for konferere
More examples
1.Det vil skape helt uholdbare forhold hvis næringslivet til stadighet skal sette i gang med slike tiltak uten å konferere med idrettens egne organisasjoner.
2.Efter min oppfatning ville det ikke være urimelig ikke å konferere med Låneinstituttet hvis avtalen dekker den avtale Låneinstituttet har med Fred. Olsen.
3.Fordi jeg formelt ikke er oppnevnt som forsvarer, ble jeg nektet adgang til Oslo kretsfengsel da jeg kom for å konferere med min klient.
4.Tiltakene blir så drastiske at vi blir nødt å konferere med våre respektive statsoverhoder før noen endelig beslutning fattes, sa Subroto.
5.Blant annet kjørte han i beruset tilstand skipet på grunn, og uten å konferere med rederiet inngikk han kontrakt om berging, noe som påførte rederiet en utgift på over 880 000 kroner.
6.Det betaler seg å sette seg inn i regelverket og helst konferere med andre i samme situasjon som en selv.
7.Det vil først bli nødvendig å konferere med overvåkningssjefen om hva slags informasjon som kan slippes ut og hva som må holdes tilbake av sikkerhetshensyn.
8.Franz Josef Strauss som er formann for et av Bonnregjeringens tre koalisjonspartier - fløy onsdag uventet og på eget initiativ til Syria, hvor han skal oppholde seg i to dager og konferere med landets president, Hafez AlAssad.
9.Først vil hun nok konferere med trener Johan Kaggestad (til høyre) og sin familie.
10.Her ser vi prosjektleder Erik Grøstad konferere med Hans Åstrøm, Oslo Lysverker (til høyre).
11.Hvis fru Five vil gå veien om utenlandske banketableringer for å presse ned det norske rentenivået, anbefaler jeg henne å konferere med Høyres medlemmer av skattekommisjonen som sikkert kan finne mer effektive og adekvate virkemidler.
12.Installasjonene kan man nok gjøre selv, men det er fornuftig å konferere med forhandleren om dimensjoner på ledningen o.l.
13.Jeg håper Høyres representanter vil finne det viktigere å konferere med de ledere som er valgt med stor tilslutning av de store sorte, farvede og indiske befolkningsgrupper, enn å oppsøke selvbestaltede revolusjonære ledere, selv om disse har tilslutning fra hundretusener av" urban blacks".
14.Jeg synes Storvik skulle konferere med Aftenpostens utmerkede rettsreportere om hvordan de ser på en slik konspirasjonsteori.
15.Kan en norsk delegasjon la være å konferere med disse ?
16.Kjos vil efter det Aftenposten får opplyst konferere med flere, bl.a. klubbformannen ved Horten Verft, før han treffer sin beslutning.
17.Lærerne møter kvart på ni for å bli kjent med hverandre, så kommer elevene klokken ti, og så tar vi lærermøte efterpå for å konferere om klasselister.
18.Men ved å konferere med togruten ser jeg at man kan nå båten igjen i Drammen, hvis jeg bare kunne være der innen to og en halv time.
19.Når jeg sa jeg ville avvente innstillingen av Jan Erick Olsen, var det fordi jeg måtte konferere med de andre i OLkomiteen.
20.Problemer oppstår også når varetektsfengslede skal konferere med sine forsvarere.
21.Samtidig som man fører en telefonsamtale, kan partene konferere med tekst over skjerm og hente ut informasjon fra databanker.
22.Vi vil i så fall konferere med våre jurister om hva vi skal gjøre, uttaler Munthe til NTB.
23.Selv om tiltalte har tilstått flere av de forhold han er tiltalt for, er denne saken av en så overmåte spesiell karakter når det gjelder påstander om politikorrupsjon at jeg ikke kan gjøre min jobb som forsvarer uten at jeg har fått konferere med min klient, opplyste Staff i retten.
24.At styrets offentliggjørelse kom til almenheten før endel formaliteter var avklart, og også før vi hadde rukket å konferere nærmere med alle jentene i treningsgruppe 1, skyldes at det allerede var sivet ut mye om ansettelsen.
25.Den kjente dissident Adam Michnik og Solidaritetlederne Bogdan Lis og Wladyslaw Frasyniuk begrunnet sitt krav med at de før prosessen ble nektet å konferere med sine forsvarere.
26.Det sikreste tegnet på om du kjører en bra eller dårlig hest får du imidlertid ved å konferere med oddsindikatoren.
27.Dette innebærer at advokatene må få anledning til å se sakens dokumenter og få konferere med oppholdssøkeren.
28.Johan Stang Lund, ikke har fått konferere med sin klient og derfor møter temmelig uforberedt i retten.
29.Legene i bydelen kjenner hverandre og kan konferere med hverandre når de tilkalles i sykebesøk til en kollegas pasient.
30.Men jeg vil nå konferere med min klient før jeg bestemmer meg for neste skritt i saken, sier Olav Hestenes.
Similar words

 
 

konferere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konfererekonfererendekonferert
Indikative
1. Present
jegkonfererer
dukonfererer
hankonfererer
vikonfererer
derekonfererer
dekonfererer
8. Perfect
jeghar konferert
duhar konferert
hanhar konferert
vihar konferert
derehar konferert
dehar konferert
2. Imperfect
jegkonfererte
dukonfererte
hankonfererte
vikonfererte
derekonfererte
dekonfererte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konferert
duhadde konferert
hanhadde konferert
vihadde konferert
derehadde konferert
dehadde konferert
4a. Future
jegvil/skal konferere
duvil/skal konferere
hanvil/skal konferere
vivil/skal konferere
derevil/skal konferere
devil/skal konferere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konferert
duvil/skal ha konferert
hanvil/skal ha konferert
vivil/skal ha konferert
derevil/skal ha konferert
devil/skal ha konferert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konferere
duville/skulle konferere
hanville/skulle konferere
viville/skulle konferere
dereville/skulle konferere
deville/skulle konferere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konferert
duville/skulle ha konferert
hanville/skulle ha konferert
viville/skulle ha konferert
dereville/skulle ha konferert
deville/skulle ha konferert
Imperative
Affirmative
dukonferer
viLa oss konferere
derekonferer
Negative
duikke konferer! (konferer ikke)
dereikke konferer! (konferer ikke)
Your last searches