Norwegian-Dutch translation of kriger

Translation of the word kriger from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kriger in Dutch

kriger
generellnoun krijger [m]
Synonyms for kriger
Derived terms of kriger
Similar words

 
 

More examples
1.(Flora Lewis, New York Times) Det har vært omkring 150 kriger i verden efter at De forenede nasjoner ble grunnlagt i 1945 for å sørge for fred på Jorden.
2.Dette tror vi har sammenheng med en maskulin kultur, hvor idealet er å være sterk og tøff, en god soldat og kriger, som ikke viser følelser.
3.For meg, liksom for andre som har studert saken, er det utenkelig at" begrensede" kjernefysiske kriger ville forbli begrensede.
4.Kriger blir ikke vunnet og tapt av helter, men av vanlige mennesker - også av kvinner og barn, sier Herbjørg Wassmo, prisbelønnet for sin dokumentarbok om krigen," Veien å gå".
5.Kriger blir ikke vunnet og tapt av helter, men av vanlige mennesker - også av kvinner og barn.
6.Martius - har fått sitt navn efter krigsguden, og det den kriger mot - og vinner over, år efter år - her hos oss, er vinteren.
7.Noe av det som gjør sterkest inntrykk, sier direktør Moe, er den enorme mengden av figurer, og det at hver eneste kriger er individuelt utformet og av høy kunstnerisk kvalitet.
8.Sannheten er ikke at vi indianere har kjempet 117 kriger i løpet av fem hundre år for vår frihet og vår uavhengighet.
9.Alle kriger er brutale.
10.Både India og Pakistan krever hele Kashmir, men to kriger har ikke kunnet endre den omstridte delingen.
11.Cyrano er kriger og dikter.
12.De har rømt fra sine hjemland efter nylige kriger, revolusjoner eller annen politisk uro, og antall flyktninger later fortsatt til å vokse, opplyser japanske myndigheter.
13.De mere enn 100 kriger som har funnet sted efter den annen verdenskrig, er ikke et resultat av noe rustningskappløp, men er kommet som et resultat av ubalanse og på grunn av militær overlegenhet hos den angripende part.
14.De nye bemanningsforskriftene, som vi fikk i 1983, kriger Norsk Sjømannsforbund fremdeles mot.
15.Den avisen som skal distribueres til deltagerne, inneholder en mengde opplysninger bl.a. om Norden som verdens sjette største land, med 22 millioner innyggere som føler at de hører sammen, til tross for motsetninger og kriger før i tiden.
16.Den fredselskende" gamle kriger" som hadde tenkt å begynne å skrive når han ble pensjonist, må videre.
17.Den gamle kriger Ropende Ugle trøster med at skyggefangeren bare har tatt den skyggen alle kan se.
18.Den pakistanske president Zia ulHaq ga uttrykk for" sjokk og forferdelse" på vegne av folket i Pakistan, som har utkjempet flere kriger med India.
19.Den rolige" kriger" har brukt mye tid på å slå tilbake Arbeiderpartiets hyppige angrep.
20.Den senere tids erfaring fra nyere kriger, som Libanon og Afghanistan, forteller mye om hva slags forsvar som er effektivt.
21.Der finnes meningsløs vold, ungdom som kriger og dreper hverandre.
22.Det er hat og uforsonlighet, grufulle kriger og enda verre trusler, attentater, mord, tortur og andre fullkomment meningsløse ugjerninger.
23.Det er laget dramatiske reportasjer fra mikrobenes brutale kriger, og man fant farverike og abstrakte motiver i krystallisasjoner.
24.Det er på tide at denne viktige saken får en endelig avgjørelse slik at vi slipper lokale" kriger" i hvert fylke.
25.Det er slike land som har startet de over 100 kriger vi har opplevet i løpet av den siste generasjon.
26.Det er sterke ord om stemningen i et land som har opplevet så mange kriger og politiske tumulter.
27.Det folk stort sett vet om vår religion, er det som virker frastøtende på dem - brutale kriger i MidtØsten, kvinnens underdanighet.
28.Det gjør ikke saken lettere at Punjab har en utsatt beliggenhet på grensen til Pakistan, Indias fiende gjennom tre kriger, at sikhene spiller en sentral rolle innen Indias væpnede styrker, og at det fruktbare Punjab i en årrekke har vært Indias kornkammer.
29.Det ligger i menneskets natur å være kriger eller jeger, er det blitt sagt.
30.Det urolige hundreåret, med kriger og religiøs oppstand, preget også skolen.
Your last searches