Norwegian-Dutch translation of kritisere

 
 

More examples
1.Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
2.Kirken må stå fritt til å vurdere og kritisere partienes konkrete løsninger ut fra sin forståelse av det kristne verdigrunnlaget.
3.Meningen med den siterte passus er å minne om at Kirken ikke må assosiere seg med noe bestemt politisk parti men må stå fritt i å kritisere et parti selv om vedkommende parti kaller seg kristelig.
4.Mens de (borgerlige partiene) var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering, svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
5.Mens de var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
6.Under dekke av å kritisere uvettig bruk av sendetid i NRK, som eg er fullt ut enig med han i, antydar han at bare ein snakkar" grautmål" (kva nå det er), kan ein brukas over alt i NRK.
7.Det er ikke bare lover og regler som begrenser folks lyst til å kritisere, de fleste føler vel lojalitet overfor organisasjonen de er medlemmer av.
8.Det er lett for Rolf å kritisere, han har bare seg selv å tenke på.
9.Det mest nærliggende svar på dette er at opposisjonen alltid vil forsøke å finne noe å kritisere.
10.Efter hvert program kommer vi til å ha møte og kritisere sendingen.
11.Eller til simpelthen å stanse spillingen fra tid til annen og kritisere og vurdere tema, fortelling og bilde.
12.Er det grunn til å kritisere nasjonene som stiller FNstyrker til rådighet for ikke å holde høy nok beredskap på disse troppene ?
13.Høgetveit var i sin fulle rett til å kritisere Hauglands undervisningsopplegg.
14.I alle våre festtaler slår vi oss på brystet og snakker om vår demokratiske toleranse, men når det kommer til stykket har Ola nordmann sannelig ikke noe mindre dømmesyke enn dem vi ellers er kvikke til å kritisere !
15.Jeg håper valgkampen vil bli fokusert på de resultater som er oppnådd i den tid vi har hatt en borgerlig regjering, og at samarbeidspartnerne konsentrerer seg om å fremheve det, og ikke om å lete efter ting å kritisere.
16.Jeg vet iallfall at det kan være farlig å kritisere journalister, for noen av dem behersker spaltene, og følgelig er de i stand til å gi en nyhet sin egen vri, formet efter egne oppfatninger, hvis de vil.
17.Jeg vil ikke kritisere de politiske avdelinger i radio eller fjernsyn.
18.Man kan ikke kritisere at konkurranseevnen ennå ikke er god nok, og samtidig med åpne øyne drive en politikk som forverrer den.
19.Med den arbeidsmengde vi vet departementet har, kan det virke brutalt å kritisere arbeidstempoet i departementet.
20.Også ellers har det med hensyn til mer formelle sider ved ligningen og kontorets behandling av enkeltsaker, forekommet forhold som skatteyderne har hatt grunn til å kritisere, heter det i fylkesskattesjefens brev.
21.Radikalismen er degenerert til krav om radikale midler for å hindre forandring, sa Willoch, som imidlertid ikke ville se bort fra at i en hundreårsperiode kunne det være noe å kritisere.
22.Vi har ikke for vane å kritisere våre konkurrenter.
23.Vi nøler ikke med å kritisere SovjetUnionen.
24.At det står alle fritt å kritisere det utvalget disse personene har foretatt og at det skal være mulig å føre en dialog med oss.
25.Atomfysikeren Sakharov ble tildelt Nobels fredspris som en velfortjent anerkjennelse for hans innsats for enkeltindividenes rett til å kritisere sine myndigheter.
26.DET er utvilsomt lettere å kritisere i slike saker enn å utrette noe som virkelig betyr noe.
27.De eneste som ingen rett har til å kritisere den, er de mange som anklager Kirken for at den ikke gjør noe for den mellomfolkelige fred.
28.De fleste unngår imidlertid å kritisere dronningen, og der mener mange at Powell har gjort sin store feil denne gang.
29.De kan kritisere regjeringen og stille spørsmålstegn ved sider av dens politikk som de finner tvilsomme.
30.De kirkelige avisene kan også kritisere samfunnsforhold.
Your last searches