Norwegian-Dutch translation of løse

Translation of the word løse from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løse in Dutch

løse
problemverb oplossen, ophelderen, opklaren
  klareverb uitpluizen [informal], uitknobbelen [informal], uitpuzzelen [informal], uitzoeken, uitdokteren [informal], uitkienen [informal]
Synonyms for løse
Derived terms of løse
Anagrams of løse
Examples with translation
Dette er den beste måten å løse problemet på.
Similar words

 
 

More examples
1.2 milliarder kroner går bokstavelig talt opp i den løse luft samtidig med at miljøet i hovedstaden blir sterkt forringet av mangel på et skikkelig gjennomgående trafikknett.
2.Beboerne vil løse trafikkproblemene på Vestkanten", fastslås det i tittelen på en reportasje i Aftenposten 24.6.1984.
3.Beboerne vil løse trafikkproblemene på Vestkanten.
4.Bedriftsmessig" kan vi løse vår situasjon ved å lukke stadig flere studieveier.
5.De kan ikke løse det opp rett før et valg.
6.De unge tror ikke vi kan løse problemene og tidligere sympatisører mener at vi har overlatt til Fremskrittspartiet å forvalte den egentlige Høyrepolitikk.
7.Det offentlige må ikke påta seg oppgaver som private kan løse like godt eller bedre.
8.Dette er ikke et paradeeksempel, men et forsøk på å løse de utfordringene som ligger i vår tid.
9.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
10.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
11.Han ville fortsette å skrive flabbete ut i løse lufta", som han uttrykkte seg i et brev til en venn.
12.Hundeeiere - væpnet vakt skyter løse hunder".
13.Jeg vil tvertimot tilråde at verftet forbedres, slik at det kan løse sine oppgaver.
14.Kramtant" Helena er der nettopp for å løse konflikter, hun følger hvert eneste barn nøye, vet når barna har det vanskelig og ser hvordan dette avspeiler seg i leken.
15.Når samfunnet registrerer sosiale problemer, reagerer det med tiltak og behandling som efter beste skjønn skal løse problemene.
16.Solen og jorden" har i 40 år bestått av 154 løse deler.
17.Venstre er et parti med begge ben solid plantet i løse luften, snublende baklengs inn i fremtiden, med blikket stivt rettet mot 1884".
18.Ønsket om å løse en rekke samfunnsoppgaver bedre, begrenser mulighetene for nye lettelser, sa Willoch.
19.3,2 millioner reisende unnlot ifjor å løse billett.
20.Akvariet i Drøbak er ennå bare på tegnebrettet, og nettopp ved først å diskutere oss frem er det mulig å løse problemer som dette, sa komiteformann Tore H. Eriksen til slutt.
21.Antall markedsnisjer som finnes internasjonalt er mer enn stort nok til å løse dette problemet.
22.Arbeiderpartiet kjører i Oslo nå frem to forslag som skal løse byens økonomiske problemer.
23.Arbeiderpartiet vil fremlegge en bred strategi for hvordan vi skal få fart på norsk økonomi slik at det offentlige kan bli istand til å løse flere oppgaver enn idag.
24.Bedriftsledelsens fremste oppgave er å få de ansatte aktivt engasjert i arbeidet med å løse bedriftens problemer.
25.Betydningen av en åpen dialog og en aktiv vilje til å løse konflikter gjennom samarbeid og forhandlinger er større enn på meget lenge. sier Harlem Brundtland.
26.Bevilgningene til Forsvaret har ikke vært tilstrekkelige til å løse påtrengende og høyt prioriterte oppgaver, skriver Forsvarsforeningen.
27.De ber meg om fullmakt til å foreta husundersøkelse i en landsdommers hjem, og De vedgår selv at Deres ønske bygger på løse og svake mistanker, som Dc ikke engang vil innvie meg i !
28.De frigjorte midler man da får, burde kunne brukes til å løse oppgaver som alle er enige om er viktige, mente han.
29.De grunnleggende problemer Forsvaret idag står overfor, lar seg ikke løse gjennom økede bevilgninger alene.
30.De skal kunne løse problemer ikke bare ved de trinnvise, logiske skrittene som kjennetegner dagens dataprogrammer, men også kunne avveie forskjellige metoder for å nå målet.
Your last searches