Norwegian-Dutch translation of løse inn

Translation of the word løse inn from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løse inn in Dutch

løse inn
bankvirksomhetverb incasseren, omwisselen in contanten, innen, verzilveren, inwisselen, honoreren, uitbetalen, accepteren
Anagrams of løse inn
Examples with translation
Dette er den beste måten å løse problemet på.
Similar words

 
 

More examples
1.BMVledelsen skal også løse inn 15 000 av Bergen kommunes aksjer til pari kurs, og de har tilbudt seg å løse inn de ansattes aksjer til pari kurs hvis de ansatte ønsker dette.
2.Enkelte kan ha problemer med å løse inn hunden, dermed øker regningen for hver dag.
3.I en pressemelding fra Finansdepartementet heter det at innløsningsverdien blir dobbelt så høy som innkjøpsprisen hvis man venter med å løse inn obligasjonene til 1. juni 1990.
4.Skulle kommunen efter fem år ønske at legesenteret skal gå over til kommunal drift, forplikter kommunen seg til å løse inn inventar og utstyr efter takst.
5.Ved 13tiden fredag kom de tre ungdommene inn i en bank i Melhus og forsøkte å løse inn en sjekk det viste seg ikke å være dekning for.
6.Ved dødsfall vil forsikringen løse inn det resterende husbanklån for låntagerens familie.
7.Ved låntagers død, vil forsikringsselskapet løse inn den gjelden som er forikret.
8.Mottageren må derefter selv løse inn kortet på Teatersentralen medbringende sin pensjonistdokumentasjon.
9.Som en kompensasjon for kostnadene kan bankene betale forretningene og postkontorene det samme som de baktaler hverandre for å løse inn sjekker.
Your last searches