Norwegian-Dutch translation of legge til side

Translation of the word legge til side from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge til side in Dutch

legge til side
generellverb opzij leggen, bewaren
  matverb bewaren
  pengerverb opzij leggen, opzij zetten, terzijde zetten, terzijde leggen
Synonyms for legge til side
Similar words

 
 

More examples
1.De kan også legge til side noen mark hver måned til bil.
2.Kanskje den mest effektive løsningen på produktivitetsspørsmålet er å legge til side de strukturelle vanskeligheter og konsenterer seg om de faktorer som er verdt det for å se fremgang, mente Riggs.
3.Når han forteller om aksjonen, er det rett og slett fordi han håper at befolkningen skal begynne forberedelsene og legge til side klær og skotøy som kan komme befolkningen i Polen til gode.
4.Og alt annet har jeg måttet legge til side i disse ukene.
5.Vi har måttet legge til side all annen produksjon for i det minste å gjøre et forsøk på å holde tritt med efterspørselen.
6.Hvis SAS skal lykkes i å legge til side penger til fremtidige store flyinvesteringer, kreves det en betydelig resultatforbedring, sier Peter Forssman, sjef for SAS interkontinentale ruter.
7.Billy Bragg har gjort en LP som det er vanskelig å legge til side, rik som den er på menneskelig, verbal og musikalsk innsikt.
8.Det alvorlligste hinder er imidlertid ryddet av veien i og med at regjeringen har gått med på å legge til side sine krisefullmakter og i stedet forhandle med landsorganisasjonen om disse punktene.
9.Det bare er, og når det til alt overmål blir presentert slik som på denne innspillingen fra EMI med tenoren Placido Domingo, sopranen Sarah Brightman, guttesopranen Paul MilesKingston, Winchester Cathedral Choir, English Chamber Orchestra ledet av Lorin Maazel er det bare å legge til side de formelle betraktninger og lytte.
10.I vår offentlige forvaltning som overalt ellers er det et sunt prinsipp å legge til side litt av det man tjener - særlig i de år fortjenestene er store.
11.Legge til side de dokumenter som bør leses.
Your last searches