Norwegian-Dutch translation of lett

Translation of the word lett from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lett in Dutch

lett
generelladjective zonder moeite
  berøringadjective zacht
  vektadjective licht
  jobbadjective makkelijk, simpel
  aksjonadjective probleemloos
  oppførendeadjective meegaand, inschikkelijk, toegevend, niet streng
  enkeladjective gemakkelijk, eenvoudig, simpel, makkelijk, niet moeilijk
  generellother licht, lichtjes, gemakkelijk
  berøringother zachtjes, zacht, lichtjes
  gradother enigszins, een beetje, lichtjes, ietwat, iets, lichtelijk
  ledigother gemakkelijk, moeiteloos, met gemak, zonder inspanning
Synonyms for lett
Derived terms of lett
amulett, puste lettere, lett å komme til, lettilkommelig, balett, balettdanser, billett, billettkontor, billettpris, blå lettbetong, dametoalett, dilettant, dilettantisk, dublett, epålett, plettfri, flageolett, svinekotelett, flette, flette sammen, flettverk, lett kyss, utslette, utsletting, glette, gjøre slett, gresslette, herretoalett, høyslette, hudutslett, i seg komplett, kalvekotelett, komplett pengelens, komplett, komplettere, kompletterende, korselett, kotelett, kysse lett, lammekotelett
lett å bruke, lett å forveksle, lett å misforstå, lett beruset, lett bevoktet fengsel, lett buggy, lett mål, lett måltid, lett offer, lett stekt, lett tungvekt, lett berøring, lette, lette på, lette på spenningen, lettet, lettantennelig, lettarbeidet, lettmontert, lettforståelighet, lett å ødelegge, letthåndterlig, letthåndterlighet, letthet, lettlurt, lettmargaring, lettelse, lettpåvirket, lettsint, lett å såre, lettsårethet, lett å lure, lettlurthet, lettsinn, lettsindig, lettsindig person, lettsindighet, lettskremt, lettstøtt, lettvinthet, lettrørt, lettkokt, med letthet, novellette, omelett, ikke lett å bevege, uutslettelig, overgansbillett, palett, pamflettist, pollett, roulett, rulett, russisk rulett, sammenflette, sjalett, selvutslettende, skjelett, skjelett-, slett, slette over, slette til, slette ut, slettbarbert, slettstrukket, slette, slettvar, snart og lett svar, som lett flaker seg, som lett kan tilpasse seg, som lett kan meddeles, som lett kan monteres ned, som lett smuldrer, som lett kommer ut for ulykker, sovetablett, stilett, stiletthæl, stilettkniv, tablett, toalett, toalettbord, toalettpapir, toalettrull, toalettsaker, turreturbillett, ultrafiolett, underlette, være sikker på å vinne en lett seier, varmeutslett, fiolett, hudflette, plette, plettere, skjelettere, ballett, billettluke, fjærlett, flette seg sammen, islett, klokkeslett, kriminaletterforsker, lett seier, lette anker, lettflytenhet, lettmelk, lettpåvirkelig, lettroende, lettvekt, lettvekter, nesleutslett, plett, polett, sammenflettet, skjelettaktig, slags lett tøy, slettet, tidevannsslette, utslett, utslettelse, rett og slett, spesialetterforsker, aiguillette, pamflett, lett om hjertet, lett til sinns, lettfattelig, lett på labben, klett, sugetablett, dilettantaktig, komplett programvarepakke, lage dubletter, lettferdig, lettere
Anagrams of lett
Examples with translation
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
Similar words

 
 

More examples
1.Den glade enke"," Greven av Luxembourg"," Lett kavalleri"," Den skjønne Helene"," Czardasfyrstinnen" og andre.
2.Det er da enkelt - venstresiden burde da lett kunne forstå et slikt språg, ikke sant ?" sa Mitterrand i samtalen med norske pressefolk før avreisen.
3.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
4.Det er lett å se hvor striden kommer til å stå", mener Ap.avisen Oppland Arbeiderblad.
5.Det har vi vel alle erfart, men det er ikke alltid så lett å ta konsekvensen av det.
6.Det kan være lett men også lettvint - å forarges over denne type informasjonsvirksomhet.
7.Det var ikke lett å gi et svar.
8.Du må være klar over (til jentene) at det ikke er så lett å holde en gutt på avstand når dere er alene i en leilighet eller alene ute i den store skogen, som når dere er sammen med andre.
9.En kulturpolitikk som ensidig legger vekt på egen identitet, blir lett isolasjonistisk.
10.En mann er lett å studere, med en kvinne blir man aldri ferdig," sa Ibsen.
11.En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre." - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
12.For den vanlige kunde er det lett å gå seg vill i jungelen av rentetilbud fra bankene.
13.For lett" politisk og at kapasiteten ikke har vært god nok.
14.Forskriftene" er et ord man lett får på blokken i løpet av et Selvaagintervju.
15.Hvor erem om vintern ?" spurte en flanør på Karl Johan som bivånet Oslopikenes lett trippende fremtreden i vårskrud.
16.Høvdingen" kunne lett være blitt til en ny" Saga om Olav den hellige", om man husker døgnflueskandalen.
17.Ikke tror vi Venstreledelsen gjør dette valget med lett hjerte", skriver Vårt Land.
18.Ja, det er det nok ikke så lett for mange unge å gi noe skikkelig svar på mens de stadig hører om arbeidsledighet og problemer med å få noe å gjøre i det hele tatt.
19.Jeg vet hva jeg mener om Solumsmoen," sa en lett tilårskommen sverdsvinger meget hissig da jeg for en tid tilbake nokså fredsommelig nevnte navnet.
20.Made to roam" er en av disse LPene kritikerne jubler over, men som har lett for å drukne når det kommer til platesalg.
21.Man hopper lett og elegant over det faktum at Selvaags veiplan forutsetter at den planlagte Ekebergtunnelen forlenges....
22.Men det kan tyde på at det ikke er så lett for Høyre å få til dette i praksis.
23.Men i iveren efter å få elevene til å forstå og verdsette en fremmed kultur er det kanskje lett å glemme at de tross alt er nordmenn ?
24.Mons" synes treningen hittil er gått lett.
25.Ms Heat" er en lett svingende komposisjon hvor hennes klanger og beat minner om Keith Jarrett.
26.Nathan" er ikke et lett tilgjengelig verk, handlingen er ganske komplisert bygget opp og får iblant preg av intrikat konstruksjon - det skal tilegnes med en viss porsjon tålmodighet.
27.Skjerm over inngangspartiet bør ha en lett gjennomsiktig karakter og foreslåes utformet med glasseksjoner i metallkonstruksjon.
28.Skulle en ta den virkelighet som regjeringspartienes talere beskrev i finansdebatten onsdag og torsdag for gitt, er det lett å forstå at det skjer lite med de fundamentale problemer landet er rammet av - på arbeidsmarkedet, i kommuners og fylkers økonomiske situasjon, i helse og sosialsektoren.
29.Snu på skillingen" er tenkt som en lett og folkelig åpningsforestilling på teatrets nye scene, Theaterkafeen.
30.SuperToni" reddet lett, og fikk på ny fortalt franskmennene på tribunen at han er ufølsom for pipekonsertene som stadig følger ham efter Battistonepisoden i Spania.
Your last searches