Norwegian-Dutch translation of likhet

Translation of the word likhet from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

likhet in Dutch

likhet
generellnoun overeenkomst [f], vergelijkbaarheid [f], gelijkheid [f], gelijkenis [f], vergelijkingspunt [n], punt van overeenkomst [n]
Synonyms for likhet
Derived terms of likhet
Similar words

 
 

More examples
1.Berit Aunli er i likhet med Brit en allrounder som kan alt.
2.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding, et mikroskopisk avsnitt om luftforurensning.
3.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding et mikroskopisk kapitel om luftfartsforurensning.
4.En hån mot skøytesporten" er sterke ord fra en skøytepresident, som i likhet med flere andre hadde hørt ryktet om Falkens forestående forfall lenge før helgen kom...
5.Enhver likhet mellom personer i denne historie og nålevende, tidligere eller fremtidige levende kirgisere er ikke tilsiktet," heter det i" Forfatterens fortale".
6.Fredag eller Gjenfødelsen", hans debutbok fra 1967, fikk Det franske Akademis pris og tar, i likhet med de andre av hans bøker, sitt utgangspunkt i en mystisk verden.
7.I likhet med regjeringen legger Berge vekt på at kampen mot arbeidsledigheten krever moderate oppgjør i åra framover.
8.Jødiske fortellere" er, i likhet med de fleste andre bøkene i Den norske Bokklubbens" Forteller - serie", så overveldende at man blir det.
9.KGBister", kaller han dem og sier at kommunistpartiet ikke burde få mer enn 12 prosent i et sivilisert land som Frankrike, i likhet med USA og Storbritannia.
10.Skolen 1983" har i likhet med årboken ifjor innhold som kan bidra til å fornye skoledebatten og gjøre den mer aktuell.
11.Ytre likhet med motivet er en regel, enten han tegner i skissens raske form eller han dveler lenger ved papiret, og alltid tolket gjennom et vennlig og elskverdig temperament.
12.(I likhet med" Mørke krefter" er" Christine" blant årets påskefilmer).
13.(Likhet for loven).
14.Arafat nærmer seg slutten på sin politiske løpebane i likhet med alle småborgerlige nasjonalistiske ledere som ikke makter å føre kampen til målet.
15.At USA har rett til å innvadere Norge er helt uakseptabelt, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad, som i likhet med flere tok forbehold om at Austad var korrekt gjengitt.
16.Den inneholder først og fremst standardvilkår i reiselivsbransjen som virker i likhet med kjøpsloven.
17.Den internasjonale meningsbrytningen i forbindelse med kvinnetiåret har mye å gjøre med hvordan motivene, likhet, utvikling og fred, blir avveiet i forhold til hverandre, sa underdirektør i Utenriksdepartementet Gunnar Garbo, på møtet igår.
18.Dessuten var jeg i likhet med de andre gutta innstilt på å vise det kravfulle, men langrennskyndige finske publikumet, at vi nordmenn tross alt er bedre enn det som ble vist under vinterlekene i Sarajevo.
19.Det er første gang at disse fibrenes likhet er oppdaget.
20.Det er nesten for godt til å være sant, sier Gerd som i likhet med Mette har vært slank tidligere, men har strevet med vekten de siste årene.
21.Det er vel slik at de som står bak DNO har hatt en slags ideologiskpolitisk" tilgodelapp" overfor Regjeringen i denne sak, sa Kristensen, som i likhet med SVs Hanna Kvanmo og Venstres Hans Hammond Rossbach oppfordret de private interesser til å gå inn i Saga Petroleum.
22.Det har heller ikke de øvrige partier, men i likhet med dem har også Fremskrittspartiet viseformenn.
23.Det ser ut til at vi selv er engasjert i den samme type virksomhet, sier senator Claiborne Pell, som i likhet med mange andre avventer CIAs forklaringer med spenning og skepsis.
24.Fenomenet Silicon Valley viser med all tydelighet at det amerikanske samfunn, i likhet med det japanske, er innstilt på forandring og omstilling på en måte som sikrer økonomisk vekst og forsprang på vesentlige områder.
25.Frognerstranden (" forlengelsen" av Drammensveien) har, i likhet med Drammensveien og Bygdøy Alle, mye trafikk.
26.Hadde dere noen kontakt med CUS, den faglige landsorganisasjonen som i likhet med norsk LO er tilsluttet FFI (Den frie faglige internasjonale) ?
27.Havbunnen ved Stad har i likhet med 23 andre områder langs kysten en spesiell topografi.
28.Helt fra første dag har vi jobbet med oversettelser av merkantil / tekninsk sprog i likhet med yrkessituasjonen.
29.Hognestad har - i likhet med menighetens øvrige prester - vært invitert til å delta i menighetsrådets møter og til å legge frem egne saker, en invitasjon han nesten ikke har benyttet seg av, heter det i uttalelsen fra menighetsrådene i Høvik prestegjeld.
30.Hvis hensikten med å bevilge nye penger til Horten Verft bare er å redde bedriften, kan flere av oss andre bare pakke sammen, sier en annen skipsbygger, som i likhet med de fleste andre har tomme ordrebøker.
Your last searches