Norwegian-Dutch translation of lysten

Translation of the word lysten from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lysten in Dutch

lysten
personadjective hebzuchtig, hebberig, gierig, inhalig
  oppførendeadjective wellustig
  ambisiøsadjective ambitieus, eerzuchtig, vol ambitie
  ivrigadjective verlangend, begerig
Synonyms for lysten
Derived terms of lysten
Anagrams of lysten
Similar words

 
 

More examples
1.Akkurat nå er jeg ikke lysten på å fortsette," sier Dag Hopen.
2.Bøygen" i tautrekkingen mellom klubbene kan bli" eiendomsretten" til Stein Gran i tilfelle sistnevnte igjen skulle få lysten på toppfotball.
3.Det er vel kanskje nettopp det at jeg har fått tilbake lysten til å hoppe som er den direkte årsaken til at det har gått så bra i det siste.
4.Liv og lyst", sier han, - men det dreier seg like mye om lysten og fornuften.
5.Oppholdet på" Norway" har skjerpet lysten til en ny Norgestur, sa Benny.
6.Det er så godt å ha fått lysten og evnen tilbake, sier han.
7.Det vil frata folk lysten til å starte ny virksomhet og utvide eksisterende når man vet det blir verre skattetrykk, mener han.
8.Ethvert tiltak som bedrer lønnsomheten, reduserer omkostningspresset, øker tilgangen på risikovillig kapital og derved stimulerer lysten til å sette i gang ny virksomhet, har også betydning for ensidige industristeder.
9.Foreløbig sitter jeg på gjerdet og venter på eventuelle tilbud, sier Anders Giske som er lite lysten på å bli med Nürnberg ned i 2. divisjon eller Oberliga som det heter i VestTyskland.
10.Jeg ble med på et par snesamlinger, og vips, så var lysten der igjen.
11.Jeg er også lysten på et rekordforsøk på strekningen TrondheimOslo, før jeg legger opp.
12.Jeg fortsetter så lenge lysten er til stede og sønnen min tillater det.
13.Jeg konstaterer at lysten til å avgi forpliktende svar ikke er til stede i regjeringspartiene.
14.Lysten er ikke tilstede til å fortsette med det efter denne sesongen.
15.Lysten kom i gymnasiet.
16.Lysten til å fortelle en historie om tre kvinner som møtes i forbindelse med et klassejubileum er kanskje den viktigste drivkraften, forteller Anja Breien.
17.Musikalsk skval store deler av døgnet ødelegger lysten og evnen til å lytte på musikk.
18.Noen tommelfingerregel finnes ikke, for prestasjonsevnen og lysten varierer stort blant barn i samme alder.
19.Når jeg nå har fått det hele litt på avstand, tør jeg påstå at lysten til å vise hva jeg er god for i maraton, er sterkere enn noensinne.
20.Om jeg ikke nettopp har båret på en drøm om å begynne eget antikvariat, så er nok lysten blitt sterkere i de senere år.
21.Overlege Nygård viste til at tiltalte selv hadde forklaet at han var farlig når lysten eller trangen kom over ham, og at han ikke kunne stoppe sin handling såsant han ikke ble hindret på en eller annen måte.
22.Plutselig kom den forferdelige lysten til å beføle henne over meg, forklarte tiltalte i retten.
23.Akkurat nå er det neppe noen som er særlig lysten på å satse pengene, men den tiden kommer nok, mener de fire forslagsstillerne.
24.Bakgrunnen for festivalen er lysten til å slå et slag for trebåten midt i en plasttid.
25.Behovet, og lysten til å avhjelpe dette, vil lett overliste evnen og viljen til å dekke regningen.
26.Blandet innsats selvfølgelig i tiårsklassen, men lysten og gleden til å konkurrere var hele tiden tilstede.
27.De blir overskyllet med en slags musikk og mister lysten og evnen til å lytte, sier hun til Aftenposten.
28.De fleste vil forstå at lysten, dyktigheten og fremdriften kan bli negativt påvirket når Staten ikke er villig til å betale det som bør betales og forøvrig opptrer sterkt kritikkverdig.
29.De kunstneraksjoner som Jor omtaler, de som er formodet å frata politikere lysten til å drive en ekspansiv kulturpolitikk, kan umulig tilhøre gruppe 1.
30.De skal frata dem lysten på å rømme når de vet at de kan bli efterlyst med fullt navn og bilde.
Your last searches